משפט קורח - גירסת 2017

מוזיאון ארצות המקרא קיים משפט פומבי לקורח בגין המרדה והסתה בהשתתפות משפטנים בכירים, אנשי חינוך ותיכוניסטים.

ערוץ 7 , י' בכסלו תשע"ח

המשפט הפומבי
המשפט הפומבי
צילום: יח"צ

במוזיאון ארצות המקרא בירושלים נערך השבוע משפט פומבי לקורח המקראי, שקיבל הזדמנות שנייה ונשפט הפעם על ידי השופט אליקים רובינשטיין בגין הסתה והמרדה.

פרשת קורח עסקה בניסיונו למרוד במשה ובמנהיגותו, מרידה שהסתיימה בפעירת האדמה ובבליעתם אל פי התהום.

התלמידה שגילמה את קורח טענה שזו הייתה קריאה הומנית נגד אליטיזם, בעד שיוויון וצמצום פערים, וביקורת לגיטימית על השלטון. גם התלמידות שגילמו את שאר הנאשמים טענו שמטרתם הייתה לשפר את ההתנהלות של מנהיגי העם בנדודיו במדבר, והצביעו על בעיית הנפוטיזם. קשה היה שלא לזהות את הדמיון לפרשות אקטואליות שמעלות את הצורך להבחין בין חופש ביטוי להסתה ודו"ח מבקר המדינה על מינוי קרובי משפחה בשלטון המקומי.

שופט העליון בדימוס, אליקים רובינשטיין, קבע בפסק הדין כי "הצדדים עשו מלאכתם נאמנה והציגו את כל הטעון הצגה, עם זאת נראה כי אין מנוס מהכרעה שיש בה אשם. התיאור המקראי אינו תיאור של ויכוח על אי שוויוניות בלבד, אלא תיאור של התקוממות בעלת אופי של אלימות מילולית. על כן, אין מנוס מהרשעת הנאשמים".

בתפקיד התובע היה עו"ד מיכאל אסולין ועו"ד נעמי גרנות מפרקליטות המדינה ביצעה את תפקיד הסנגורית בעזרת צוות "מומחים" אשר הורכב כולו מתלמידות בית הספר הממ"ד מדרשיית הרטמן לבנות בירושלים.

התלמידות ניהלו עבודת חקר משמעותית, היו אחראיות על ניהול המשפט המבויים, השתתפו בכתיבת כתב התביעה, ההוכחות, הצגת הראיות והטיעונים וזימון העדים, כמקובל בהליך המשפטי. העדים שוחקו על ידי התלמידות אשר הציגו את האירועים השונים מנקודת מבטם.