נדחת ההצעה להכפיף את קק"ל למבקר

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק קרן קיימת לישראל של חבר הכנסת מיקי לוי.

ערוץ 7 , י"א בכסלו תשע"ח

מיקי לוי
מיקי לוי
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק קרן קיימת לישראל (תיקון - החברה החדשה - גוף מבוקר), התשע"ז-2017 של חבר הכנסת מיקי לוי.

לוי הציע כי הקרן הקיימת לישראל תהא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח–1958 הכפוף לסדרי הביקורת של מבקר המדינה.

בדברי ההסבר נכתב: "הקרן הקיימת בישראל ממלאת תפקיד ציבורי מובהק גם בנוגע לתחום פיתוח המרחב החקלאי בפריפריה. במסגרת תחום זה הקרן הקיימת לישראל שותפה למימון פרויקטים של פיתוח ובחלק מהמקרים מהווה זרוע ביצועית של הממשלה לצורך ביצועם, באמצעות מנהל פיתוח הקרקע בקרן הקיימת בישראל. נוסף על התפקידים האמורים, מעורבת הקרן הקיימת לישראל בפיתוח והקמת יישובים ותשתיות. עוד יצוין בהקשר זה כי בהתאם לאמנה שבין המדינה לקרן הקיימת לישראל, מנוהלות הקרקעות שבבעלות הקרן הקיימת לישראל בידי רשות מקרקעי ישראל.

מכלול מאפייניה של הקרן הקיימת לישראל, יעדיה, התפקידים הציבוריים שהיא ממלאת והזיקה בינה ובין המדינה ורשויותיה מצדיקים הכפפת גוף זה למבקר המדינה כמו יתר הרשויות והגופים הכפופים לביקורת מצד רשות חשובה זו."

ח"כ לוי אמר "קרן הקיימת מחזיקה היום על-פי ההערכות בכ-2.5 מיליון דונם של אדמות מדינה והונה נאמד, על-פי פרסומים שונים, בכמה מיליארדי שקלים. זוהי זרוע ביצועית של הממשלה, בין היתר להקמת תשתיות, רכישת קרקעות והכשרתן עבור ההתיישבות ופיתוח המרחב החקלאי בפריפריה. וכמו שכל אחד מאיתנו מבין את כל תכליתה והווייתה של הציבוריות הזאת, אין מדובר בארגון או בקרן פרטיים. תקציבי העתק שלה מבוססים על כספי ציבור שמגיעים מתרומות ומהעברת זכויות בקרקעות שבבעלותה.

רק בימים האחרונים, השתרבב שוב שמה של קרן הקיימת בפרשיות שחיתות לכאורה – לכאורה – של חבר הכנסת לשעבר ושגריר ישראל באו"ם דהיום דני דנון. על-פי התחקיר של חברת החדשות קרן הקיימת היא זו שמימנה במיליוני שקלים את עמותת עושים ציונות – כאילו ציונות – ששירתה פוליטית ואישית את דנון".

השר אורי אריאל השיב בשם הממשלה: "הצעת חוק פרטנית. אם היית בא ואומר שיש צורך על כל החברות מסוג מסוים, היית עושה תבחינים ואומר, זה חל על כל הרוחב - זה נושא לדיון. כשאתה עושה חוק פרטי, הדבר הזה לא יכול לעבור על הסף. תראו, יש סט של חברות שהן מתקופות קודמות הסתדרות העובדים הכללית, הסתדרות העובדים הלאומית יש גופים שהם ציבוריים בהגדרתם, רחבים מאוד.

אני בטוח שנניח ניסנקורן מיד מתייצב ולוחץ להחיל את השקיפות, את הבקרה, את היועץ המשפטי לממשלה. הרי הוא לא יוותר להיות בחבורה טובה. למה לו לוותר על זה? יש גופים שהם יותר משפיעים, הם יותר גדולים ויש להם לא פחות כספים מהקק"ל. עכשיו בא ידידי חבר הכנסת לוי ואומר: לא, קק"ל. זה לא מכובד לפי דעתי, זה לא נכון, זה לא צודק."

33 תמכו 49 התנגדו.