שמעון ולוי מול יעקב - לפרשת וישלח

האם הפער בין תגובתם של שמעון ולוי לעומת תגובת יעקב למעשה שכם וחמור בדינה מלמד שאחד הצדדים טעה? ממש לא בטוח.

שמעון כהן , י"ג בכסלו תשע"ח

שכם. מאז ועד היום
שכם. מאז ועד היום
צילום: סאבי ברנס. פלאש 90

בפינתו לפרשת השבוע בערוץ 7 מתמקד המרצה והמטפל הרב ניסים אדרי בתגובתם של שמעון ולוי לעומת תגובתו של יעקב למעשה דינה. האם בכך שנראה בתגובתו של האחד צודקת בהכרח נאמר שתגובה האחרת הייתה טעות?

בפרשתנו, מציין הרב אדרי, שני מפגשים הנראים לכאורה כהפוכים, האחד הוא מפגש יעקב ועשיו והאחר מפגשם של שמעון ולוי עם אנשי שכם לאחר מעשה דינה.

מנהיגי שכם מגיעים ליעקב ומבקשים לנהל אתו מו"מ ציני, בעוד בתקופתם מעשה התעללות שכזה בדינה היה מחייב עונש ראוי שיטיל אימה ופחד על עמי האזור, ענישה שתרתיע את הסובבים מלחשוב על הישנות מעשה שכזה ובני יעקב, כמי שאין בהם תסביכי נחיתות, רואים בכבוד הלאומי עניין חשוב יותר מפיקוח נפש ויוצאים לפעולת התגמול.

מנגד, בראשית הפרשה אנו רואים את מפגשם של יעקב ועשיו, וממנו עולה דמותו של יעקב כמי שחושש מאוד ומתיירא מהמפגש, "ויירא יעקב מאוד ויצר לו", הוא משתחווה שבע פעמים לאחיו ומכנה אותו אדונו ואת עצמו הוא מכנה עבד.

מציין הרב אדרי כי יש מי שראה בנימות אלה של יעקב חטא, אך היו גם מחכמי ישראל שבטרם מפגשים עם בכירי האומות נהגו לקרוא את הפרשה הזו על מנת ללמוד ממנה חכמה ודרך התנהלות.

טרם מפגשם של יעקב ועשיו פוגש יעקב בלילה את שרו של עשיו והוא נאבק עמו עד עלות השחר. בעלות השחר הוא נאות לשחרר את השר הנאבק עמו, אך רק על פי תנאים שהוא מציב ובכך השונא הופך למברך ובכך יעקב מחלץ הודאה שהוא הראוי לברכת הבכורה. בהמשך גם עשיו הארצי רץ אליו, מנשק אותו ונופל על צווארו.

מסביר הרב אדרי את ההבדל שבין מטרת יעקב למטרת בניו, הבדל שהנגזרת שלו היא אופן ההתנהגות. בעוד בני יעקב מבקשים לחלץ את דינה יעקב מבקש לחלץ הסכמה, וחילוץ הסכמה אינה נעשית בכוח.

גם תהליך חינוכי וגם תהליך זוגי הם מעין חילוץ הסכמה מהצד שמנגד, הסכמה להתחנך והסכמה לשפר ולהשתפר, ומדובר בתהליך מסובך ומורכב שאינו יכול להתרחש תוך הפעלת כוח אלא מתוך חכמה ושיקול דעת שיביאו את שני הצדדים, בני הזוג או המחנך והמתחנך, אל הדברים מעצמם.

"המאבק בין יעקב לעשיו הוא גם המאבק של עצמנו עם עצמנו, המאבק עם היצר, חילוץ הרצון לעשות דברים לא מכפייה מצריך התנהלות מאוד חכמה, התנהלות שמוטמעת בה ההבנה שמדובר בתהליך הכולל לפעמים מתן מנחה והשתחוויה. לפעמים צריך לנקוט בצעדי נסיגה כדי להצליח בטווח הרחוק".