בשבע מהדורה דיגיטלית

ד"ר אביעד בקשי: אין פסול בפוליטיקה

האם נכונה הטענה שבקדנציה הנוכחית יש פוליטיזציה של עבודת הוועדה לבחירת שופטים?

נעמה בן-חיים , י"ב בכסלו תשע"ח

ד"ר אביעד בקשי
ד"ר אביעד בקשי
צילום: פורום קהלת

לשאלת ה"פוליטיות" של הוועדה לבחירת שופטים יכולים להיות שני מובנים:

הראשון נוגע להתנהלות אופיינית לגוף פוליטי, הנשענת על בריתות ופשרות בין נציגים כדי לגבור על נציגים אחרים; והשני נוגע לדומיננטיות של הפוליטיקאים בהכרעות הוועדה.

באשר למובן הראשון, הוועדה לבחירת שופטים היא גוף שלטוני מרובה משתתפים שצריך להגיע להכרעות. בהיותו כזה, התנהלות פוליטית של בריתות ופשרות היא לחם חוקו.

מאז ומעולם בריתות פוליטיות הן שהובילו לבחירת השופטים. בעבר הדומיננטיות הייתה של ברית פוליטית בין השופטים ובינם לבין נציגי לשכת עורכי הדין, ואילו בקדנציה הנוכחית אנו עדים לברית אפקטיבית בין שרת המשפטים ונבחרי הציבור בוועדה לבין נציגי הלשכה.

אין כל פסול בבריתות ובפשרות פוליטיות שמובילות להכרעות בוועדה לבחירת שופטים. כאשר המחוקק הטיל על הוועדה לקבל הכרעות בהרכבה המגוון, הוא הטיל על חבריה לשאת ולתת ביניהם ולהגיע להסכמות פוליטיות. מדובר לא רק בקיום רצון המחוקק, אלא גם בהסדר ראוי לכתחילה מכיוון שהברית הפוליטית לעולם תישען על איזון בין האינטרסים של הצדדים לברית. כך מושגת החלטה המשקפת קשת רחבה של דעות ואינטרסים.

באשר למובן השני, אכן הברית האפקטיבית שמובילה שרת המשפטים נותנת לגורמים הפוליטיים בוועדה, תוך שותפות של נציגי הלשכה, השפעה רבה יותר מזו שמצאנו בעבר. גם בכך אין כל פסול. בעולם המערבי הדרך המקובלת למינוי שופטים, לפחות לערכאה העליונה, היא הרבה יותר פוליטית מזו הנהוגה אצלנו. בארצות הברית הנשיא ממנה את שופטי בית המשפט העליון באישור הסנאט, בגרמניה שופטי בית המשפט לחוקה מתמנים בידי נציגי הרשות המחוקקת ובקנדה שופטי בית המשפט העליון מתמנים בידי הממשלה.

הסיבה לכך היא ששופטי הערכאה העליונה מקבלים הכרעות ערכיות עקרוניות, שאין כל הצדקה לבכר בהן עמדה של מיעוט אליטיסטי על פני העמדות הערכיות הרווחות בציבור. למותר לציין שאין בכך כמובן כדי לפגוע בעצמאות השופטים במדינות אלו.

ישראל צריכה לשנות את שיטת בחירת השופטים לשיטה פוליטית מלאה כמקובל בעולם. כל עוד זה לא קורה, יש רק לברך את שרת המשפטים על הצלחתה להעצים באופן יחסי את משקלם של נבחרי הציבור בהכרעות הוועדה.

ד"ר אביעד בקשי

ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת