בשבע מהדורה דיגיטלית

כ"ט בנובמבר, גרסת 2017

העמדות הערביות שהוצגו בפני הוועדה האנגלו-אמריקנית לגבי תוכנית החלוקה, תואמות אחת לאחת את העמדה הפלשתינית של ימינו. דעה

אשר כהן , י"ב בכסלו תשע"ח

פרופ' אשר כהן
פרופ' אשר כהן
צילום: באדיבות המצולם

לכבוד יום השנה השבעים להחלטת החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר, ציינה העיתונות את האירוע בדרכים שונות: קשישים שיתפו אותנו בזיכרונותיהם מאז, שוב פורסמו התמונות המוכרות של ריקודי השמחה הספונטניים ברחובות ועוד. ההתנגדות הערבית לתוכנית החלוקה היא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. למרות זאת, כדאי להיזכר בכמה פרטים שאולי יש בהם ללמד אותנו משהו גם על ההווה של הסכסוך על ארץ ישראל.

הנציג הסורי אל-חורי מגלה לנו את האמת על העם הפלשתיני. בפתח נאומו הוא מוצא צורך להצדיק את התביעה הסורית להרחיב בדיבור, "בשל העובדה שפלשתינה היא חלק בלתי נפרד מסוריה".

כלקח לימינו חשובים במיוחד העקרונות שהוצגו על ידי נציגים ערבים. אלברט חוראני, נציג המשרד הערבי, מציג את העמדה הערבית הנחרצת בפני הוועדה האנגלו-אמריקנית: "העם הערבי אחת החלטתו להתנגד למדינה יהודית בארץ ישראל... סבורני שהברירה פשוטה ובהירה – עליכם לנסות להקים מדינה יהודית על כל הסיכון הכרוך בה, או שעליכם לנסות ולהביא לידי הגשמה את ההצעות הערביות. אולם יש מי שיחשבו שיש מפלט משני חודי הקצוות הללו באיזה שביל זהב של פתרון ביניים... כל פתרונות הפשרה הללו אינם אלא אשליות... ראשית כול, רעיון החלוקה. למותר לי להדגיש, שההתנגדות הערבית היסודית לרעיון זה היא לעיקרון שבו... ומבחינת העיקרון אין הבדל במידת גודלה או היקפה של המדינה היהודית". ראוי לזכור את ההתנגדות העקרונית הזאת גם בימינו.

מרתקת במיוחד ההתייחסות לאחת הסוגיות הבעייתיות ביחסים עם הפלשתינים גם בימינו. קרוסמאן, אחד מחברי הוועדה, מפנה לחוראני את השאלה הבאה: "מי אתה, כלומר, אלה המדברים בשם הערבים, מה זכות להם לדבר בשמם? כשדבר לנו עם הצד היהודי, אנו יודעים ששם יש בחירות ושמדברים אלינו נציגים נבחרים. ואילו כשאני מדבר עם צד זה, אני תמה מנין הביטחון כי מה שאתם מדברים, באמת יבוא...". היה ניתן לנסח את השאלה הזאת במדויק גם בימינו בכל משא ומתן עם הנציגים הפלשתינים.

כל בר דעת מבין שבפני ועדה בינלאומית העומדת לקבל החלטות, ראוי לרכך ולמתן דברים לא נעימים שעלולים לפגוע בצד שאותו הדובר מייצג. אולם מתברר שיש דברים שחזקים יותר מכל שיקול. כך שואל חבר הוועדה קראם: "הטוען אתה, שבהקמת מדינה ערבית יהא צורך להשתמש בכוח?". חוראני: "כן, אבל אל תרחיב נא את דבריי עד כדי מסקנה שאני אקדם את הדבר בברכה".

כחלק מההכנות למשא ומתן עם הפלשתינים היה כדאי לחייב את כל המעורבים לקרוא את הפרוטוקולים הקשורים לכ"ט בנובמבר.