מי לה' אלי!

כשם שלימוד תורה, תפילות ומצוות זה עבודת השם יתברך, כך בוחן מסלול, שבוע ניווטים, נגמ"שי וניקוי נשק זה עבודת השם יתברך.

הרב פרץ איינהורן , ט"ז בכסלו תשע"ח

הרב פרץ איינהורן עם חיילים
הרב פרץ איינהורן עם חיילים
צילום: שמואל הס

מה המציאות של חייל דתי בצבא? מצד אחד: הוא רוצה להיות נאמן לחלוטין לפקודות הצבא. מצד שני: הוא רוצה להיות נאמן לחלוטין לפקודות של בורא עולם בקיום המצוות בהקפדה על קלה כבחמורה.

ברוב המקרים החייל הדתי מרגיש קונפליקט פנימי: אם אני מקצוען מבחינה צבאית כנראה שאני לא אצליח להיות ממש ירא שמים. אם אני קצין רציני כנראה שאני חייב לרדת מבחינה רוחנית. ואם אני ירא שמים באמת כנראה שאין לי סיכוי להיות חייל וקצין מקצוען.

לא נכון!

בחנוכה היו שני ניסים: נס המלחמה ונס פך השמן. שני הניסים הללו עושים לנו ממש סדר בטהרת המחשבות ובסידור הדברים בצורה נכונה. נס המלחמה מבטא את הצד הלאומי, את מסירות הנפש של הלוחמים הטהורים - מתתיהו הכהן הגדול ובניו המכבים. נס פך השמן מבטא את הצד של בית המקדש, של המנורה הטהורה, של התורה, של החכמה האלוקית והמידות הטהורות.

מי לה' אלי! זה מה שבעצם מחנך אותנו לדורות מתתיהו הכהן הגדול והרמטכ"ל באותו הזמן: הלאומיות והתורה, התורה והלאומיות הולכים יחד. נס המלחמה ונס פך השמן משלימים זה את זה. עלינו להעמיק את משנתנו ואת מהות חיינו.

כשם שלימוד תורה, תפילות, מצוות ומעשים טובים זה עבודת השם יתברך, כך בוחן מסלול, שבוע ניווטים, נגמ"שים, התעסקות בטנקים וניקוי נשק זה עבודת השם יתברך. מי לה' אלי בכל התחומים ובכל הזמנים! תורה גדולה, תורה שמקיפה , מגדלת, מחזקת ומרוממת הכל! הספרא והסייפא הולכים ביחד ומשלימים זה את זה!

ברוך השם, יש לנו רבנות צבאית שמסייעת לנו להבין ולהפנים זאת! ככל שאנחנו יותר מקפידים על קלה כבחמורה בהלכה, ככה מצפה מאיתנו השם יתברך שנופיע אותו ונקדש את שמו בתוככי המציאות, בתוככי הצבא, ונהיה מקצוענים ממש בכל התרגילים, האימונים והפעילות המבצעית.

וככל שאנו מקפידים על קלה כבחמורה במקצועיות, מצפה השם יתברך מאיתנו שנופיע אותו ונקדש את שמו בעיסוק מתמיד בלימוד התורה הקדושה, בכל רגע פנוי, ובעיקר בסופי שבוע, ברגילות וביציאות קו. ֹ זה משלים את זה, וזה נותן כּח לזה, וזאת התורה הגואלת אותנו מכל תפיסה פרטית של שנות הגלות, ומרימה אותנו לתפיסה לאומית טהורה של תחיית הקודש בשוב השם יתברך לציון ברחמים ובהיותנו זוכים להיות שותפים לו יתברך בגאולתנו ופדות נפשנו.

מי לה' אלינו! - אל מחזיקי החשבון הרוחני העליון הזה. אל אותם תלמידי חכמים שמחזקים אותנו לכוון את העין שלנו אל העין האלוקית. לזכות ממש להיות שותפים עם א-ל במפעל התחיה, אחרי אלפיים שנות גלות. זה החידוש הכי גדול של בית מדרשנו! זה בדיוק חנוכה! זה בדיוק נס המלחמה ונס פך השמן! זה בדיוק המבט שאליו כולנו נדרשים, מבט עמוק, מבט טהור, מבט עליון! כל רגע בצבא - עבודת ה' לאומית.

כל הקפדה על הלכה - עבודת ה' לאומית. כל רגע בצבא עוזר לנו להיות יותר מקפידים בהלכה. כל רגע בצבא עוזר לנו להיות יותר מקצוענים בצבא. יותר ממושמעים, יותר סבלניים, יותר אוהבים , יותר מאמינים, יותר ויותר מחזקים את המפקדים, ויותר ממלאים את הפקודות בשלמות למען שמו באהבה.

מצוה גוררת מצוה גוררת מצוה גוררת מצוה! ושכר מצוה - מצוה! השכר של מצוות העשייה המבורכת בצבא זה ההקפדה על שאר דקדוקי המצוות בהלכה, והשכר של דקדוקי המצוות בהלכה זה ההקפדה והדיוק בכל הפקודות הצבאיות שהן פקודות אלוקיות.

יהי רצון שנזכה כולנו להיות קשורים כל הזמן לבית המדרש, לרבנים הצבאיים בבסיסים ובשטח, ולרבנים בישיבות ובמכינות, וכל הזמן נזכה להעמיק עוד ועוד את משנתנו כדי שנפעל בתוך הצבא בשלמות וללא שום קונפליקטים ותיסכולים!

חג שמח!

(בימים אלו רואה אור ספרו של הרב פרץ איינהורן - 'חנוכה בצבא'. חיילים המעוניינים להזמין את הספר יכולים להתקשר למספר 055-665-4687)