נתניהו יבצע מחטף ויתיר חילול שבת?

ח"כ סמוטריץ' והשר אריאל מנסים למנוע את כינוס ועדת השרים להיתרי עבודה בשבת במטרה להעניק היתר עבודה כללי לענף הכדורגל.

עדו בן פורת , י"ז בכסלו תשע"ח

כדורגל
כדורגל
צילום: istock

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הפנים אריה דרעי בדרישה למנוע את כינוס ועדת השרים להיתרי עבודה בשבת במטרה להעניק היתר עבודה כללי לענף הכדורגל לפעול בשבת.

לדברי סמוטריץ' מדובר בהחלטה המנוגדת לחוק נוכח העובדה שהוועדה תתכנס בהרכב חסר, בלי השר לשירותי דת דוד אזולאי. ח"כ סמוטריץ' דורש כי תוצג בוועדה חוות דעת של הרבנות הראשית לישראל.

גם שר החקלאות אורי אריאל (הבית היהודי) שלח הבוקר מכתב בהול לנתניהו, ובו דרש שלא לאפשר את משחקי הכדורגל הרשמיים בשבת מחשש לחילול השבת.

השר אריאל דורש מרה"מ לצרף נציג מסיעות הבית היהודי והאיחוד הלאומי לישיבות בנושא, על מנת שלא יבוצע "מחטף" בעניין, ומניעת הפרת הסכמים קואליציוניים לפיהם לכל סיעה בקואליציה יש זכות להביע את עמדתה ובשעת הצורך להטיל וטו בנושאים של דת ומדינה וסטטוס קוו.

במכתב ציין אריאל כי "על הממשלה לפעול באופן אקטיבי כדי לצמצם את חילול השבת במגרשי הכדורגל, שפוגע בשחקנים המעוניינים ביום מנוחה ובשמירת שבת כהלכתה".

מכתבו המלא של סמוטריץ':

לכבוד
ראש הממשלה ח"כ בנימין נתניהו
שר הפנים הרב
אריה דרעי
השר לשירותי דת ח"כ דוד אזולאי
היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד אביחי מנדנבליט


שלום רב,

הנדון: כינוס ועדת השרים להיתרי עבודה בשבת בעניין ענף הכדורגל בהרכב חסר

1. פנייתי לראש הממשלה בעניין שבנדון ביום 13.7.17 (המצ"ב לשם הנוחות בשנית) לא נענתה ועל כן הריני לפנות אליכם בעניין בשנית, כדלקמן:

2. הלילה נודע לי כי בכוונת ראש הממשלה לכנס כבר מחר בשעה 17:30 את וועדת השרים בהרכב חסר בכדי להעניק היתר עבודה כללי לענף הכדורגל לפעול בשבת. מדובר בהחלטה המנוגדת לחוק משתי סיבות:

א. ראשית, סעיף 12(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951, המסמיך את ועדת השרים ליתן היתר כללי, מציין מפורשות כי היתר זה יינתן על פי אמות המידה המצוינות בסעיף קטן (א) ובו נכתב כי:
12 (א) שר העבודה רשאי להתיר העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית, או בחלק מהן, אם הוא משוכנע שהפסקת העבודה למנוחה השבועית לכולה או לחלק ממנה, עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בבטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעת שר העבודה, חיוניים לציבור או לחלק ממנו.

צריך מידה רבה של יצירתיות בכדי לטעון שמשחקי כדורגל דווקא ביום השבת עונים על האמות המידה המאוד ברורות המצוינות בסעיף. האם הפסקת משחקי הכדורגל תביא לפגיעה בהגנת המדינה או בביטחון הגוף או הרכוש?! אף פגיעה בכלכלה אינה נשקפת מן הדבר, שכן ישנם ענפים שונים - לדוגמת ענף הכדורסל - שאינם מתקיימים ביום השבת ולא נראה כי נגרמת בשל כך פגיעה בכלכלת המדינה.

ב. שנית, למיטב ידיעתי, גם בדיונים הקודמים שעסקו בעניין במסגרת וועדת השרים וגם בדיון שנקבע למחר מקומו של שר הדתות (כיום השר לשירותי דת), המוגדר על פי חוק כחלק בלתי נפרד מוועדת השרים, נפקד. לא מתקבל על הדעת שבנושא כל כך קריטי ומשמעותי לשמירת השבת, דעתו של השר לשירותי דת לא תשמע ותילקח בחשבון.

המחוקק קבע ששר הדתות יהיה החבר השלישי בוועדה, וכפי שעולה מדברי הכנסת הדבר נועד בכדי ששר הדתות יבטא בוועדה את עמדת הרבנות הראשית בנושא. קשה להלום פרשנות ולפיה פירוקו של משר הדתות והחלפתו במשרד לשירותי דת מאיינת את הסעיף מתוכנו ומאפשרת לכנס את הוועדה ללא שר שייצג בדיוני הוועדה את עמדת הרבנות הראשית.

פרשנות תכליתית מחייבת את החלפתו של שר הדתות בשר לשירותי דת. מדובר באותה הפונקציה רק בשם אחר. אני מתקשה לראות איך פרשנות שאינה דורשת את שיתופו של השר לשירותי דת תעמוד במבחן בג"ץ. נציין בהקשר זה כי הוועדה עתידה להתכנס לראשונה זה 57 שנה...

3. ההחלטה המסתמנת למתן היתר כללי לענף הכדורגל פוגעת באופן קשה במגזרים שלמים בעם ישראל - בין אלו המבקשים שלא לשחק בשבת והינם אנוסים בדבר (נציין בהקשר זה את מכתבם של למעלה משלוש מאות (!) שחקנים שביקשו שלא לאלצם לשחק בשבת), ובין אלו המבקשים לצפות וליהנות ממשחקי הכדורגל והחלטה זו תיתן גושפנקה משפטית להדרתם מן המגרשים.

4. זאת ועוד, 'חוק המרכולים' לא עלה היום להצבעה במליאת הכנסת בשל התנגדות סיעת ישראל ביתנו בטענה שלמרות שהחוק מבקש לשמר את המצב הקיים, למרות זאת - מאחר ומדובר בחוק חדש הרי שמדובר בשינוי בסטטוס-קוו וממילא בצעד שמנוגד להסכמים הקואליציוניים.

אם כך הוא בעניין חוק המרכולים הרי שעל אחת כמה וכמה מתן היתר רשמי לכל ענף הכדורגל לשחק בשבת, לראשונה מאז קום המדינה, מהווה שינוי של הסטטוס-קוו וממילא מנוגד להסכמים הקואליציוניים שעליהם חתומות כל השותפות הקואליציוניות. אינני יכול להבין את הפגיעה באופייה של השבת במדינה היהודית ואת הפגיעה בציבור דתי ומסורתי גדול שחפץ מחד ליהנות מכדורגל טוב ומאידך לעשות זאת מבלי לחלל את השבת.

העברת משחקי ליגת העל והליגה הלאומית ליום שישי מעט מוקדם יותר או ליום אחר מימי החול הנה פעולה קלה ופשוטה שלא מתקבל על הדעת שבקלות רבה כזו יינתן היתר גורף לעריכתם בשבת.

5. אין מתאימים יותר מדברי הנביא ישעיה המבקש לחזק בעם ישראל לא רק את קיום מצוות השבת אלא גם את שמירת אווירת השבת, כדברו: "אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש ה' מכובד, וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי ה' דיבר". אל לנו להמעיט בערכה ובכבודה של השבת שהיא העדות על נצחיות עמנו והאמונה באל אחד.

6. אני סמוך ובטוח כי לא תתנו ידכם לחילול שבת בפרהסיה בצורה כה בוטה, כה לא מוצדקת וכה לא חוקית.

7. אשר על כן, אבקש:

א. מראש הממשלה - לבטל את כינוס הוועדה הקבוע ולהימנע מלתת את ההיתר האמור - בכלל, ולכל הפחות לא בהרכב חסר של הוועדה ללא השר לשירותי דת.

ב. משרי הפנים ושירותי הדת - לדרוש את צירופו של השר לשירותי דת לוועדה ולהיוועץ ברבנות הראשית לישראל בטרם יגבש את עמדתו כחבר הוועדה.

ג. מהיועץ המשפטי לממשלה - לקבוע כי כינוס הוועדה באופן האמור אינו חוקי ואינו יכול לעמוד, וזאת משני הנימוקים הנ"ל.בכבוד רב,
ח"כ בצלאל סמוטריץ'


‫הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: neri@inn.co.il