החוק שיגן על ילדים, יקל לפגוע במורים

חוק חדש שעבר בקריאה טרומית יגן על ילדים מפני עברייני מין אבל גם יאפשר להביא לפיטוריו של מורה באמצעות עלילה.

גיל רונן , כ"א בכסלו תשע"ח

ח"כ ביטן
ח"כ ביטן
צילום: עופר עמרם

חוק חדש שעבר בקריאה טרומית בכנסת יאפשר להביא לפיטוריו של מורה אם רק נחשד בעבירת מין. החוק בניסוחו הנוכחי אינו מציע כלים שימנעו שימוש לרעה בו ע"י גורמים נקמניים, נגד מורה חף מפשע.

לכאורה, כוונת החוק חיובית, ומטרתה למנוע מצב בו ילדים נחשפים לסכנות ממי שנחשדו בעבירות מין וטרם הורשעו. ואולם, איש לא חשב כנראה על האפשרות שמי שירצה להתנקם במורה, יגיש נגדו תלונה שקרית ויגרום להשעייתו או לפיטוריו. לדוגמה: אישה המתגרשת מבעלה תוכל לפגוע בו אנושות אם תתלונן שביצע בה או בילדיה עבירה. תלונות מעין אלה נפוצות בהחליכי גירושין.

כל אדם החפץ לפגוע במורה יוכל לפגוע בו בדרך דומה.

המדובר ב"הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון – אכיפה מוגברת כנגד עברייני מין), התשע"ז–2017" שהוגשה ע"י חברי הכנסת דוד ביטן (הליכוד), עליזה לביא (יש עתיד) ומיקי רוזנטל (המחנה הציוני).

החוק מטיל את האחריות על משטרת ישראל, להעביר מידע על קיומה של חקירה פלילית נגד אדם החשוד בביצוע עבירת מין, למוסד החינוכי שבו הוא מועסק. המוסד רשאי להחליט על השעייתו של האיש, ואם האיש מועסק פחות משנה – המוסד רשאי לפטרו.

כבר היום, החוק מחייב מועמדים לעבודה חינוכית במוסד כלשהו להביא למוסד אישור משטרתי כי אינם עברייני מין. מסיבה לא ברורה, החוק חל בפועל רק על גברים. ואולם, יוזמי החוק החדש טוענים בדברי ההסבר לחוק כי בפועל, הוראה זו אינה נאכפת כראוי.

עוד קובעת הצעת החוק כי המעסיק יחויב לשוב ולבקש מדי ארבע שנים מעובדיו להביא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם. כלומר, מדי ארבע שנים ייאלצו מורים ומדריכים ממין זכר להביא אישור מהמשטרה שהם אינם עברייני מין.

הכותב הוא אב לשניים ויו"ר תנועת המשפחה.