בג"ץ: כהונת הרב שלוש בכפר סבא תסתיים

בג"ץ דחה את עתירתו של רב העיר, וקבע כי לא יתכן שהוא יהיה זה אשר יקבע את מועד הפרישה מהתפקיד של עצמו.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ג בכסלו תשע"ח

הרב אברהם שלוש
הרב אברהם שלוש
צילום: חזקי עזרא

שופטי בג"ץ, ניל הנדל ענת ברון וג'ורג' קרא, דחו אתמול (ראשון) את עתירתו של רב העיר כפר סבא, הרב אברהם שלוש, נגד החלטת היועץ המשפטי לממשלה להעבירו מתפקידו.

בפסק הדין ציין השופט ניל הנדל, ראש ההרכב, כי הרב שלוש איננו חולק על הקביעה לפיה הוא איננו מתגורר בפועל בכפר סבא, זאת בניגוד לדרישות הדין לפיהן מקום מגוריו הקבוע של רב עיר יהיה במקום כהונתו.

"הדרישה שרב עיר יגור במקום בו הוא מכהן מתבקשת ומובנת. תכלית תפקיד הרב היא לשרת את הציבור ולעסוק בענייניו, וברי כי אי-נוכחות במקום באופן קבוע אינה מתיישבת עם התכלית האמורה. ברמה הכללית יותר, הסכמה לכהן כרב עיר נשענת על הסכמה מטעם הרב לקבל על עצמו את תנאי התפקיד", כתב השופט הנדל בפסק הדין.

לקריאת פסק הדין לחץ כאן

השופט ציין כי הרב שלוש דרש בדיון שרק הוא יקבע את מועד פרישתו בפועל, בעוד שנה, וכי הוא סירב להצעת פשרה שהציעו השופטים למועד פרישה קרוב יותר.

"גם אם נכון להעניק זמן מסוים בין ההודעה על הפסקת הכהונה לבין מועד הפסקת הכהונה בפועל, ניתנו לעותר מספר התראות והזדמנויות שונות לפרוש זה מכבר. עם כל ההבנה, לא הגורם המפר את הדין יקבע מתי תיכנס הסנקציה לתוקף", הדגיש השופט.