הרב טאו: להילחם בשינוי מושגי המוסר

הרב קורא להילחם נגד שקיעת המדינה "לתהומות דה-הומניזציה של הרס המשפחה, ביטול האבהות ואיבוד האנושיות".

גיל רונן , ג' בטבת תשע"ח

הרב צבי ישראל טאו
הרב צבי ישראל טאו
צילום: מיכאל יעקובסון

הרב צבי טאו קבל בשפה חריפה, בשיעורים שנתן בשבועות האחרונים, נגד הניסיונות להפוך את המדינה ל"סדום מודרנית", כדבריו, וקרא להשיב מלחמה שערה.

הדברים המובאים כאן נערכו ועובדו על ידי הרב יוסף חייקין, במהלך כתיבת מאמר.

"בשנתיים האחרונות אנחנו עדים להתגברות חריפה של מהלך עקבי ומתמשך לשינוי צביונה של המדינה והחברה", הסביר הרב טאו, "ע"י החדרת תפיסות פוסט-מודרניות ושינוי מושגי החינוך והמוסר, פגיעה במקומה של המשפחה וערכי הטהרה בישראל, עד כדי עיוות התפיסות האנושיות האלמנטריות הבסיסיות ביותר, וקביעת נורמות ואמות מידה של זוהמה וטינוף בצבא ובראש כל חוצות.

"אין ספק שיש הרוצים להפוך את המדינה והחברה בישראל לנושאי דגל וראש חץ בשוק הבינלאומי של פורצי הגדר ומוחקי צביון המוסר האנושי המינימלי וכל תועבות הגויים", המשיך הרב.

"והם פועלים למוטט את האיזון העדין שנשמר במדינה כל שנות קיומה – גם ע"י מנהיגים רחוקים מתורה – שבו נקבעו אותות הדת כיסוד לסדר חיי הציבור, מעוגנים בחוק ומושרשים במערכות השלטון. וכל זה מבלי ליידע את העם. בקביעת עובדות, ותוך השתלטות על השיח התקשורתי בדרכים של דיקטטורה על המחשבה. וכך בדרך עקבית פועלים להפוך את המדינה לסדום מודרנית".

"אכן, אנחנו בעיצומה של מלחמת תרבות", קבע. "וזה דורש מאיתנו, תובע מאתנו...אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח', אומר הפסוק. מוטל עלינו להתעורר. בזה שקמה עלי מלחמה, אני בוטח שיש בי את הכוח והחובה לעמוד בה".

"שהרי אין הקב"ה בא בטרוניה אל בריותיו, והוא בעל המלחמות, והוא שהביא עלינו גם את המלחמה הזאת, כדי שנגלה בקרבנו כוחות חדשים, והכרות והבנות שדווקא המכשול הנוכחי, וההתעוררות להתמודד איתו – יביאו אותנו להשיגן וללכת לאורן, ונוכל לעמוד אֵיתן במאבק על דמותה של המדינה ועל צביונה של החברה, לרומם אותה בתכונתה העצמית ולשומרה לבל תשקע בשפל תרבות המערב הגוססת, השוקעת לתהומות דה-הומניזציה של הרס המשפחה, ביטול האבהות ואיבוד האנושיות".