הרב שטיינמן - "שמן טהור"

רבה של מעלה אדומים סופד לרב שטיינמן זצ''ל וקורא לצעירים הדתיים ללמוד מזקני הדור, כלשונו, "כל הנוטל מהם עצה אינו נכשל".

בני טוקר , כ"ו בכסלו תשע"ח

הרב שטיינמן זצ"ל
הרב שטיינמן זצ"ל
Photo by Yaakov Naumi/Flash90טוען....

רבה של מעלה אדומים הרב מרדכי נגארי סופד בערוץ 7 לרב אהרון לייב שטיינמן זצ''ל שהלך השבוע לעולמו בגיל 104.

"הרב שטיינמן היה מאותם צדיקים מועטים שהקדוש ברוך הוא שותל בכל דור, הוא היה פח שמן טהור שנשמר בחותמו של כהן גדול משרידי דור דעה שראה גדולי עולם עוד מלפני מלחמת העולם הראשונה והיה בקשר עם גדולי ישראל.

''אנחנו זכינו לראות אותו גם אצלנו בעיר מעלה אדומים, לראות את הסיגוף שלו והקדושה שלו ומצד שני את הפיקחות שלו", מתאר הרב נגארי.

רבה של מעלה אדומים קורא לצעירים לשמור על קשר עם זקני הדור, כלשונו, "זה בהחלט לקח שצריך ללמוד לציבור שלנו, שמי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל, ואת זה צריך ללמוד מגדול הדור הרב שטיינמן שהיה זקן מאוד וראה רק תורה ותורה, ונוסף לזה כוח הזקנה שנתנה לו את המעמד של גדול הדור על כל הפקחות הענקית שהייתה לו.

"גם הציבור שלנו שאוהב את התורה, את ארץ ישראל ואת עם ישראל, שממשיך בדרכו של הרב קוק, יש לנו את זקני הדור שלנו. היום רואים הרבה אנשים חכמים, מוכשרים וצעירים שקופצים ורוצים להביע דעה בכל דבר עניין והלכה. אבל צריכים באמת להיות מחוברים לגדולי ישראל הזקנים, לרבנים הגדולים, לראשי הישיבות הגדולים ולא ללכת אחרי הצעירים.

''כל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל'', מסכם הרב נגארי, ''שנזכה לחיזוק התורה בארצנו הקדושה, לחיזוק השבת וחינוך ילדי ישראל שילכו בדרך החשמונאים והמכבים ולא ילכו אחר ההתייוונות ודרך המערב".