גם חשף את היומנים - וגם ישלם

התנועה למשילות ודמוקרטיה שילמה 18 אלף שקלים עבור קבלת יומני שופטי העליון. בעקבות הביקורת הציבורית רוב הכסף יושב לה.

עדו בן פורת , ל' בכסלו תשע"ח

בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
צילום: נעם מושקוביץ

בשל הביקורת - בית המשפט העליון יחזיר לתנועה למשילות ודמוקרטיה 11,600 שקלים.

היום נחשפו יומניהם של 15 השופטים בבית המשפט העליון לאחר שהתנועה למשילות ודמוקרטיה ניהלה הליך ארוך מול הנהלת בתי המשפט שבסופו נמסרו יומני השופטים לראשונה.

צפו ביומנה של הנשיאה המכהנת אסתר חיות

צפו ביומנה של הנשיאה בדימוס השופטת מרים נאור

צפו ביומנו של השופט בדימוס אליקים רובינשטיין

בקשת חופש המידע שהוגשה נתקלה בתשובה חריגה ובה התבקשה התנועה לשלם למעלה מ-18,000 שקלים לשם הכנת היומנים למסירה ולפרסום. דרישת התשלום ספגה ביקורת ציבורית רחבה מימין ומשמאל.

התנועה למשילות פנתה לציבור ופתחה במימון המונים לגיוס הסכום. תוך יומיים בלבד גוייס מלא הסכום ונשלח להנהלת בתי המשפט.

כדי לא לעכב את מסירת היומנים פנתה התנועה במקביל לעליון וביקשה כי הכסף יוחזר לה משום שחוק חופש המידע קובע כי אין לחייב את המבקש עבור חלק מהשעות הראשונות לכל בקשה, ואילו בהנהלת בתי המשפט בחרו לראות את הבקשות הנפרדות כבקשה אחת.

כעת, השיבה הנהלת בתי המשפט לתנועה למשילות ודמוקרטיה כי בקשתה נענית חלקית ולחשבונה יוחזר סכום של 11,640 שקלים. בתגובת הנהלת בתי המשפט נכתב גם כי בפועל נדרשה כמות מועטה של שעות ביחס להערכה המקדימה, וכי הסכום יוחזר על פי החישוב שדרשה התנועה.

ביחס לחשיפת יומני השופטים אומר עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה "זהו צעד ראשון לשקיפות הראויה גם בבית המשפט, שעד היום נמנע בעקביות מלהיחשף לאור השמש ולהחיל על עצמו את הסטנדרטים המתחייבים מרשות שלטונית. אנו בתנועה נמשיך לפעול בכל דרך משפטית וציבורית לשקיפות ולאחריותיות בבית המשפט העליון ובכל מערכות המשפט והפקידות".

מנהל התנועה יהודה עמרני אומר כי "ההישג של חשיפת יומני השופטים הוא מעודד מאד ונעשה כולו בזכות התעקשות והתגייסות הציבור לדרוש את המידע ואף לממן את הדרישה המופרזת. כעת הסכום שיוחזר יופנה להמשך העשייה הזו ולמימון אגרות העתירות הנוספות שנגיש בנושא".

עו"ד שמחה רוטמן (מימין) ויהודה עמרני
צילום: מרים צחי