משפחה ומרד - מפגש ערכים? לפרשת ויגש

חנוכה שזה עתה נפרדנו ממנו ומפגשם החזיתי של יהודה ויוסף מהווים מפגש של ערכי המשפחה וערכי המרדנות. ערכים מתנגשים או משלימים?

שמעון כהן , ד' בטבת תשע"ח

מלחמת ערכים? לא בטוח
מלחמת ערכים? לא בטוח
צילום: יניב נדב. פלאש 90

פרשת ויגש מפגישה פנים אל פנים את שני המנהיגים יוסף ויהודה ומספקת את מה שרבים רואים בה את אחת הסצנות המרגשות ביותר בתורה, סצנת מפגש האחים.

בשיחתו לקראת שבת מתייחס המרצה והמטפל הרב ניסים אדרי לשני ערכים הנראים מנוגדים לכאורה – משפחתיות ומרדנות, שני ערכים שמופיעים גם בחג החנוכה שזה עתה נפרדנו ממנו וגם במפגש האחים.

"גם בפרשה וגם בחג החנוכה יש שני עוגנים שנמצאים אצל כל יחיד וכל עם, המרידה והמשפחה. שני ערכים הפוכים שלא תמיד מצליחים להסתדר ביניהם. כל אחד צריך מקום שבו הוא אהוב ובו הוא מיוחד ולא יוותרו עליו. מה אנחנו ללא משפחה ושלום? מהצד השני, כל אחד צריך למרוד בכפיה, בעריצות ובחוסר צדק. מהו האדם בלי נכונות למרוד על האמת והאמונה שלו".

חג החנוכה מסמל, מסביר הרב אדרי, את שני הערכים הללו כאשר מצוות ההדלקה היא מצוות נר איש וביתו, כלומר הדלקה פנימית משפחתית ולא הדלקה בכיכר העיר, ומנגד מסמל חג החנוכה את המאבק העיקש של מעטים מול רבים, מי שהיו צריכים לפתח בקרבם את יצר המרידה וההתרסה, לכאורה שני ערכים מנוגדים שלא נראים כנובעים מאותו מקום.

גם בפרשת 'ויגש' מופיע מפגש דומה, "המפגש המרגש שגם אחרי אלפי שנים העיניים מתלחלחות ממנו", המפגש בין יוסף ליהודה המדבר על ערך הערבות לאחיו והדאגה לאביו, ערך המשפחה עולה בדבריו ויוסף אינו יכול להתאפק והוא מתוודע אל אחיו ושואל לשלום אביו, וגם בדבריו ערך המשפחתיות מתחדד ומתבהר. בקולם של השניים נשמע קלו של "קשר, אהבה, מסירות וערבות, בעברית זו משפחה".

אך במפגש הזה קיים ממד נוסף, ממד העמידה על האמת והנאמנות גם מול השליט העריץ שיהודה אינו יודע שהוא למעשה אחיו, יוסף. "מילת המפתח היא 'ויגש', עמידה, תכנון מאבק על החירות ולמעשה מרידה. המילה 'ויגש' מסמלת את לוחמי חירות ישראל לאורך כל הדורות והמאבק על החירות יהודית לאורך השנים. יהודה משיב את ערכי המשפחה לצד המרידה והמאבק".

מוסיף הרב אדרי ומזכיר כי עם ישראל יצא לגלות משום שאיפשר לערך אחד לגבור על הערך האחר, ערך העמידה על האמת של כל אחד גבר על ערך האחדות המשפחתית בין האחים, האחדות שבתוך עם ישראל, וכך הגיע עם ישראל לשנאת חינם.

"אסור לשכוח את ערבות המשפחה והאהבה. אי אפשר למרוד בלי שמאחור יש עם מחבק ומאוחד", מדגיש הרב אדרי ומזכיר את המדרש החז"לי לפיו בירידת יעקב למצרים אמר בפני בניו 'שמע ישראל' המבטא את אחדותו של העם והחובה להיאבק על כל אחד ואחד מפרטיו.