"אלוקים תעשה לי פנצ'ר!"

הרב שמואל רסקין - שליח חב"ד לבודפשט ורב הקהילה הישראלית בעיר, מפרסם בכל יום חמישי "פוסט שבועי". הנה הפוסט לפרשת "ויגש".

הרב שמואל רסקין , ג' בטבת תשע"ח

הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

אדם אחד הגיע לכותל בשעת לילה מאוחרת ושמע יהודי מתפלל לאלוקים וצועק: "אלוקים תעשה לי פנצ'ר!".

הצופה באיש התמהוני חשב שהוא מדמיין (בכל זאת השעה הייתה אחת לפנות בוקר...) ושוב הוא שומע צעקה: "אלוקים תעשה לי כבר פנצ'ר!" לרגע הוא חשב שמדובר באדם שאינו שפוי אך מבט קצר לעבר האיש הבהיר כי מדובר באיש אמיד בעל שיעור קומה...

הוא לא התאפק, ניגש אליו ושאל: "סליחה איזו מין תפילה זו?!" האיש חייך לעברו תוך שהוא מביט בשעון הרולקס שלו והסביר: "תראה, העולם הוא גלגל פעם אתה למעלה ופעם למטה, מי שלמטה יכול לעלות למעלה וחלילה ההפך... אני הייתי בשאול תחתית ואלוקים זיכה אותי ומעני מרוד הפכתי לאיש עסקים מצליח, אני מבקש מאלוקים שיעשה לי פנצ'ר, על מנת שהגלגל לא ימשיך להסתובב ואשאר כמו שאני....״

בפרשת ויגש מספרת לנו התורה על המפגש הטעון והמרגש של יוסף עם אחיו. הגלגל הסתובב בעולם ויוסף שנמכר ע"י אחיו לעבד, נהיה למשנה למלך מצרים והם באים לבקש את עזרתו בשנות הרעב. לאחר הפגישה המרגשת, יוסף שולח את אחיו להודיע על כך לאביו, ויחד איתם הוא שולח עגלות הנושאות מכל טוב ארץ מצרים. בעגלות היה חבוי מסר שיוסף שלח, שרק אביו יעקב הבין אותו.

מהו הסימן אשר מסר יוסף לאביו באמצעות אחיו? מדוע בתחילה לא האמין יעקב, אך כשראה העגלות מיד השתכנע וכתוצאה מזה "וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם".

על דרך הפשט ניתן להסביר כי העגלות המלאות כל טוב הן ראיה שיוסף הוא אכן השליט במצרים שהרי יש בידו לשלוח מעגלות פרעה. אולם ודאי שיש בעגלות ששלח יוסף ליעקב מעבר להוכחה פיזית לעצם קיומו, רש"י מסביר שסימן מסר להם, והוא הלימוד שלמד יוסף עם יעקב אביו בענין ׳עגלה ערופה׳ קודם העלמותו.

אבל עדיין מדובר רק בסימן בעלמא שנתן יוסף לאביו כדי להוכיח את קיומו, מה הקשר בין הָעֲגָלוֹת לעגלה ערופה? שכן אם רמז לאביו על עגלה ערופה מדוע שלח עגלה שהיא כלי תחבורה? היה לו לשלוח את העגלה שהיא התולדה של הפרה, אלא שנראה שיש כאן מסר עמוק יותר אותו שולח יוסף לאביו דרך העגלות,

אחד ההסברים הוא כך:
יוסף שלח עגלות כדי לומר לאביו יעקב: "תדע לך אבא, תמיד זכרתי שהעולם הוא כמו גלגל פעם אדם למעלה ופעם למטה. כך בשעה שהייתי בבור ידעתי שאעלה לגדולה וגם כעת כשאני מלך, אני זוכר שתמיד אפשר לרדת..." כי כל מה שקורה בעולם הוא אך ורק מאת ה׳. יעקב מבין שיוסף חי באמונה שה' משפיל גאים ומגביה שפלים ומחשבה כזו מיד גורמת ל"וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם".

יהי רצון שהקדוש ברוך יתן לכולנו שפע ברכה מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה בכל המצטרך בטוב הנראה והנגלה בכל המצטרך, שנמשיך לשמוע בשורות טובות ונזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

שבת שלום
הרב שמואל רסקין
חב״ד קרן אור בודפשט