חוק שירותי תיירות מתעדכן

אחרי 40 שנה: ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את התיקון לחוק שירותי תיירות.

קובי פינקלר , ז' בטבת תשע"ח

עודכן חוק שירותי התירות
עודכן חוק שירותי התירות
צילום: קובי פינקלר

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה אתמול (א') את התיקון לחוק שירותי תיירות שהגיש שר התיירות יריב לוין.

זאת, נוכח השינויים בענפי התיירות השונים והצורך לחוקק חוק המתאים למציאות התיירותית כיום.

עיקר התיקון המוצע נוגע לצמצום רגולציה ברישוי מורי דרך, והפעלתה רק במקום בו היא נדרשת. נכון להיום יש למעלה מ-7,000 מורי דרך רשומים בישראל. הרגולציה אשר צומצמה ביחס למצב הנוהג היום, תפטור את תיירות הפנים מהחובה להשתמש בשירותי מורה הדרך, למעט קבוצה המאורגנת מטעם סוכנות נסיעות, או מסיע לקבוצה המונה 25 אנשים לפחות, ולמעט קבוצות המודרכות באתר באמצעות מדריך מטעם האתר.

ביחס לתיירי חוץ יחייב התיקון מתן שירותי הוראת דרך על ידי מורה דרך מוסמך לתייר חוץ, למעט עבור קבוצות המודרכות על ידי רועה רוחני או קבוצות הדוברות שפות ייחודיות אשר יהיו פטורות מחובה זו. בנוסף, בניגוד למצב כיום בו נדרשים מורי הדרך לחדש רישיונם מדי שנה, בהתאם לשינוי - רישיונו של מורה דרך יהיה תקף ל-5 שנים והוא יהיה רשאי לחדשו בכפוף לתשלום אגרה והשתלמות חובה כפי שיקבע הממונה.

עוד בתיקון: אפשרות לשר התיירות לתקן תקנות אשר מסדירות את דירוג המלונות על מנת להפסיק את תופעת דירוג הכוכבים על ידי גורמים שונים לפי רצונם, לצורך שיווק או מכירה. התיקון נעשה במסגרת מדיניות להוזלת מחירי הנופש בישראל, השקיפות ושיפור השירות לתייר.

כדי למנוע הסבת שימוש של מלון לשימושים אחרים, הצעת החוק כוללת גם הסמכה למשרד התיירות לקבוע תנאים פיזיים למתקני מלונאות שונים, לצורך שינוי חקיקה הנוגעת להקמת בתי מלון בישראל. זאת, בהקשר של מתן מענקים לפי חוק עידוד השקעות הון, או לצורך דיני התכנון והבניה. כיום, התקנים הפיזיים מוסדרים בחוזרי מנכ"ל, אך נדרשת הסמכה מפורשת בחקיקה והסדרה של הכללים בתקנות.

על פי התיקון, יוכל שר התיירות למנות מפקחים שיוסמכו לערוך בדיקות איכות השירות לתייר, אשר יהיו רשאים להיכנס למתקנים תיירותיים ולבקר בבתי עסק בהם ניתנים שירותים לתייר ולהטיל עיצום כספי על נותן השירות, שלא קיים את חובתו.

התיקון כולל גם הקמת ועדת אתיקה שתעסוק בכללי האתיקה ובעבירות אתיקה של מורי דרך. יהיה ניתן לשלול רישיונו של מורה דרך אשר עבר עבירה אתית, או הורשע בעבירה שבנסיבותיה אינו ראוי עוד לשמש כמורה דרך.

במהלך השנים מאז חקיקתו של החוק לפני כ- 40 שנה, חלקו תוקן, אך חלקו עם השנים הפך להיות בחזקת "אות מתה" נוכח השינויים בענפי התיירות השונים (למשל, ביטול הצורך ברישיון לעיסוק כסוכן נסיעות) ונוצר הצורך לחוקק חוק המתאים למציאות העכשווית.

בני כפיר, יו"ר אגודת מורי הדרך אומר בתגובה: "במשך 40 שנה לא תוקן חוק שירותי תיירות למרות התמורות והתפתחויות בענף התיירות. מדובר על סנונית ראשונה מבורכת של שר התיירות ומשרד התיירות אך על מנת שהחוק יסייע באופן מיטיבי לענף התיירות יש לערוך התאמות המתאימות למצב הנוכחי וליישום הריאלי בשטח".