חשש:
הליך מינוי לא תקין במשרד מבקר המדינה

ח"כ סמוטריץ' מתריע בפני היועמ"ש על חשש לפגיעה במנהל התקין בהליך מינוי לתפקיד קב"ט מחוז חיפה במשרד מבקר המדינה. המכתב המלא

ערוץ 7 , ז' בטבת תשע"ח

בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
צילום: גרשון אלינסון, פלאש 90

לכבוד

עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה

שלום רב,

הנדון: חשש לפגיעה במנהל התקין בהליך מינוי לתפקיד קב"ט מחוז חיפה במשרד מבקר המדינה

במשרד מבקר המדינה במחוז חיפה אין קב"ט מחוזי כבאות שנתיים, מאז החל משרד מבקר המדינה בהליך איתור למשרת הקב"ט המחוזי.

ההליך החל כנהוג במכרז פנימי, בו בעידוד המנב"ט הארצי הגיש את מועמדות רק עובד המשרד המשמש על תקן נהג וזאת ללא ידע רלוונטי בענייני ביטחון הנדרשים מקב"ט.

לאחר שבמכרז זה לא נבחר המועמד היחיד, פנה מבקר המדינה לח"כ גפני, המשמש כיו"ר ועדת השירות למבקר המדינה, בבקשה לקבלת פטור ממכרז לתפקיד זה מסיבות שונות. כחבר הוועדה, יחד עם חברים נוספים, התנגדנו לבקשה בשל העדר נימוק סביר לכך. לא מצאנו כי ישנה עדיפות לתפקיד קב"ט במשרד מבקר המדינה על פני משרה מקבילה בכל משרד ממשלתי אחר המחייבת מכרז.

לאחר שבקשתו של מבקר המדינה לפטור ממכרז נדחתה על ידי הוועדה, פנה המבקר להליך של מכרז פתוח כמתבקש מלכתחילה. במסגרת המכרז הגישו את מועמדותם לא פחות מ-68 מועמדים, ובניהם לא מעט כאלו שהינם בעלי רקע בטחוני עשיר. לשלב האחרון בהליך הגיעו 3 מעומדים, אולם על אף שהיו בעלי רקע רלוונטי עם לא מעט ניסיון בתחום, נדחו שלושתם על ידי ועדת המכרזים.

בימים האחרונים נודע לי כי משרד מבקר המדינה הקים ועדת איתור המתוכננת להתכנס ביום שלישי הקרוב לצורך בחירת הקב"ט.

כתומך נלהב של משילות אני מצדד בשיטת המינויים באמצעות ועדת איתור. אולם גם הליך זה חייב כי יהיה על פי כללי המנהל התקין. בין היתר מתחייב כי תתפרסם לציבור הקמת ועדת האיתור ויתאפשר לכל החפץ להגיש את מועמדות לוועדה.

מסיבה לא ברורה לא זו המציאות במקרה זה. משרד מבקר המדינה הקים את ועדת האיתור ואף קבע לה מועד כינוס וזאת למיטב ידיעתי מבלי שהדבר פורסם לציבור כמתבקש על פי נהלי נציבות שירות המדינה.

בשולי הדברים אוסיף כי תמהני מאוד על התנהלותו של מבקר המדינה בנושא זה. ניתן להעריך מה היה מבקר המדינה בעצמו כותב בדו"ח על התנהלות כגון זו אצל אחד ממבוקריו. שנתיים ללא קב"ט, בקשה חריגה שמוטב לה ולא הייתה מוגשת לקבלת פטור ממכרז, פסילת 68 מועמדים שנגשו למכרז פומבי וכעת וועדת איתור במחשכים.

בהעדר גורם אחר שמבקר את משרד מבקר המדינה, אני פונה אליך בכדי שתעצור את הליך ועדת האיתור המתעדת להתכנס ביום שלישי הקרוב ותבחן האם ההליך מבוצע כמתבקש על פי כללי המנהל התקין - ולא במחתרת, התנהלות המדיפה ריח רע של הליך שתוצאתו נקבעה מראש.

אבקש לקבל עדכון בדבר תוצאות הבדיקה.

בכבוד רב,

ח"כ בצלאל סמוטריץ'