מי יקבע כמה ומתי יעלה שכר הח"כים?

בפני ועדת השרים לענייני חקיקה הוצגה הצעה חדשה המבוססת על ההלכה היהודית, ולפיה גורם חיצוני ונטול פניות יקבע את שכר הח"כים.

שמעון כהן , ח' בטבת תשע"ח

מי יקבע?
מי יקבע?
צילום: יונתן סינדל. פלאש 90

בחודש ינואר הקרוב יעלה שוב שכר חברי הכנסת. בכנסת יש מי שמנסה להוציא מידי הח"כים את ההחלטה על העלאת השכר. במכון 'משפטי ארץ' גובשה הצעה שיתכן ותוכל להסדיר את הסוגיה. ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם אחד ממנסחי ההצעה, הרב עדו רכניץ.

"חברי הכנסת זכאים לשכר ושכר גבוה, כדי שיפנה אותם רק לעבודתם ולא יעמיד אות בפיתויי שוחד", פותח הרב רכניץ ואומר ומייד מעיר כי "המצב הנוכחי גרוע מאוד".

על המצב הגרוע הזה הוא מספר כחי כיום "יש ועדה מייעצת בראשות שופט והיא שממליצה על גובה השכר, וההחלטה נתונה בידי אחת מועדות הכנסת. זה לא טוב מכל הבחינות. מצב שבו הח"כים קובעים את שכרם מנוגד לרוח ההלכה כי ההלכה לא מאפשרת לאדם לקבוע שכר עצמו", אומר הרב רכניץ ומציין כי ההלכה קובעת שעל נבחרי ציבור חלים הדינים הנוגעים לדיינים וכשם שדיין אינו יכול לדון בנושא שיש לו אליו נגיעה אישית, כך גם לא יוכל נבחר ציבור לעשות.

על הרכבה של הועדה המייעצת כיום תוהה הרב רכניץ במה יתרונו של שופט, שכאמור עומד בראשה, על פני כל אדם אחר, ובמה הוא מבין בענייני שכר יותר מאשר איש כספים או כלכלן או חבר כנסת לשעבר. לדבריו מעבר להיות השופט כזה שמיוחס לו טוהר מידות אין לו יתרון כלשהו.

ההצעה אותה גיבש יחד עם הרב אבי גיסר מדברת על קביעת נוסחה שעל פי ייקבע שכר הח"כים. נוסחה זו תהיה תלויה בשינויים שחלו במשתנה הבסיס של הנוסחה כדוגמת יחס מסוים לשכר מינימום וכיוצא באלה. לזאת ניתן יהיה להוסיף ולהחליט על פתיחתה של הנוסחה לדיון מחודש אחת לכמה שנים על ידי ועדה חיצונית שחבריה בעלי כישורים לעניין. בין השאר מציעים הרב רכניץ והרב גיסר כי בין חברי הועדה יהיה גם יו"ר כנסת לשעבר, המכיר את עבודת הכנסת ועם זאת מי שנושא שכר הח"כים כבר אינו נוגע לו באופן אישי. את הועדה, מציעים השניים, ירכיס נשיא המדינה.

את הצעתם הגישו הרבנים רכניץ וגיסר לועדת שרים לחקיקה ולפי שעה לא ידוע מה יחסה של הועדה להצעה, ו"אם היא תתקבל כל עם ישראל יידע על כך", דברי הרב רכניץ.