אושר החוק להגבלת עבודה בשבת

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הקובעת כי היתרי העבודה בשבת יינתנו בהתחשבות במסורת ישראל.

חזקי ברוך , ח' בטבת תשע"ח

משה גפני
משה גפני
צילום: יצחק הררי, פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - התחשבות במסורת ישראל), של ח"כ משה גפני (יהדות התורה).

50 ח"כים תמכו בהצעה ו-38 התנגדו.

בהצעת החוק נקבע כי שר העבודה, הרווחה השירותים החברתיים יתחשב בשיקולים הבאים במתן היתר להעסקת עובדים בשעות המנוחה השבועית: רווחת העובד, מסורת ישראל, חלופה שאינה מחייבת העסקה בשעות המנוחה השבועית, ההשפעה שיש במתן ההיתר על אופי המרחב הציבורי בו תתבצע העבודה וכן כל שיקול אחר שיש בו כדי להגשים את תכליות החוק.

בדברי ההסבר לחק נכתב: "לאחרונה התברר, כי גופים ממשלתיים דוגמת רכבת ישראל והחברה הלאומית לדרכים, הפכו את יום השבת, ליום מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי ישראל ובמסילות הרכבת. עבודות אלו המבוצעות בפרהסיה, פוגעות פגיעה קשה הן בצביונה היהודי של המדינה והן ברגשותיהם של מיליוני תושבים דתיים ומסורתיים במדינת ישראל. בנוסף לכך העבודות פוגעות גם בעובדים, בהם יהודים רבים שמסורת ישראל חשובה להם, אשר נאלצים להיפרד מבני משפחותיהם, וללכת לעבוד ביום המנוחה ולחלל את השבת, כאשר חלק מהעובדים משתייכים לשכבות החלשות בחברה ונאלצים לעבוד בשבת, מתוך חשש שאם יסרבו לעבוד בשבת, יאבדו את מקום עבודתם גם בשאר ימי השבוע".

ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) אמרה, "כמה צביעות אלוקים אדירים. העליתי הצעת חוק שגם אלו שאינם שומרי תורה ומצוות לא יחויבו לעבוד בשבת. הואשמתי שאני אפגע במפעלי היי-טייק כמו אינטל. על מי אתם רוצים לעבוד? לא לשם שמים אתם עובדים."

ח"כ אלעזר שטרן הוסיף "בזכות החוק הזה התנועה הקונסרבטיבית נכנסת לספר החוקים, התנועה המסורתית. למה דווקא בחוק הזה יש מסורת ישראל ולא בדאגה לעני? הממשלה יוצרת מסורת של השנאה. מסורת ישראל שלנו היא של קירוב"