צום עשרה בטבת - הלכה למעשה

על מה בדיוק צמים? • הצום על חורבן בית ראשון או על השני? • מה עושים עם סעודת פדיון הבן או ברית מילה ביום הצום? הרב אליעזר מלמד.

ערוץ 7 , י' בטבת תשע"ח | עודכן: 07:12

היום (יום שלישי) חל צום עשרה בטבת. אחד מארבעת הצומות הנהוגים בעם ישראל לזכר החורבן.

בעשרה בטבת החל המצור על ירושלים בסוף ימי בית המקדש הראשון, כמסופר בסוף ספר מלכים פרק כ"ה. מצור שהוטל על ידי נבוכדנצר מלך בבל, שהביא בסופו של דבר לחורבן בית המקדש ולגלות עם ישראל מארצו.

לבד מעשרה בטבת, נוהגים צומות על החורבן בימים: י"ז בתמוז, תשעה באב, וצום גדליה בג' תשרי. בימים אלו (להוציא תשעה באב החמור מהם) אין אוכלים ואין שותים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, ועוסקים בחשבון נפש ובתשובה. ביום הצום נוהגים להוסיף בתפילה, תחינות הקשורות לצום, וכן קוראים בתורה בפרשת 'ויחל משה'.

צום עשרה בטבת נקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל, כיום 'הקדיש הכללי', על אלו שנספו להם קרובים בשואה אשר אין ידוע יום פטירתם. נוהגים לומר תפילת "אל מלא רחמים" על נרצחי השואה.

לעמוד המיוחד של עשרה בטבת באתר הישיבה לחצו כאן

זמני כניסה ויציאת הצום

ירושלים:
תחילת הצום: 05:28
צאת הצום: 17:13

תל אביב
תחילת הצום: 05:30
צאת הצום: 17:09

חיפה
תחילת הצום: 05:31
צאת הצום: 17:09

באר שבע
תחילת הצום: 05:28
צאת הצום: 17:14