חדש: תשתית אזרחית למלחמה ב-BDS

השר גלעד ארדן יקצה לגוף החדש שיוקם יחד עם יהדות התפוצות 250 מיליון שקלים והוא ייאבק בדה לגיטמציה לישראל בכל רחבי העולם.

ניצן קידר , י"א בטבת תשע"ח

עוד נדבך למאבק חובק העולם נגד ה-BDS
עוד נדבך למאבק חובק העולם נגד ה-BDS
Act.il

המשרד לנושאים אסטרטגיים הודיע כי כחלק מהמערכה המנוהלת כנגד ארגוני הדה לגיטימציה והחרם הוא מקים תשתית אזרחית שתהווה מיזם משותף עם יהדות התפוצות ותשמש את מדינת ישראל ויהדות התפוצות במאבק בארגוני החרם ובתופעות ה-BDS.

בדומה למיזמים משותפים דוגמת תגלית ומסע, בהם ממשלת ישראל משתפת פעולה עם גורמים אזרחיים, המיזם ינוהל על ידי ועדת היגוי משותפת בה יהיו חברים נציגי ממשלת ישראל (50%) ונציגי תורמים (50%). תקציב המיזם המשותף יעמוד על 250 מיליון שקלים, מחציתו יגיע מתקציב המשרד לנושאים אסטרטגיים. היוזמה קיבלה את אישור הממשלה.

במשרד לנושאים אסטרטגיים פועלים משנת 2016 מתוקף החלטת הקבינט המדיני ביטחוני להיאבק בתופעות הדה לגיטימציה וביוזמות החרם.

במשרד מציינים כי "המערכה לדה-לגיטימציה המתנהלת כנגד מדינת ישראל היא מערכה רב-ממדית ורב-תחומית, המנוהלת בזירות רבות ובדרכים שונות, לרבות בדרך החותרת תחת אושיות המדינה, זכות קיומה, צביונה וקשריה עם יהדות העולם והקהילייה הבינלאומית, ואשר מטרתה או תוצאתה המצטברת פוגעת ומסכנת את החוסן והביטחון הלאומי של מדינת ישראל והעם היהודי". ארגוני הדה לגיטימציה והחרם פועלים כרשת אזרחית מתואמת וממומנת באופן ישיר ועקיף במאות מיליוני דולרים.

כחלק מהמערכה הכוללת שמנהל המשרד כנגד תופעות הדה לגיטימציה לישראל, החליט המשרד כי יש לפעול גם באמצעות תשתית אזרחית-פילנטרופית שתהווה מיזם משותף עם יהדות התפוצות העומדת בחזית המאבק בדה לגיטימציה.

השר ארדן אמר כי "קמפיין החרם מנסה להשחיר בעולם את מדינת ישראל ולבודד אותה. מיליארדי אנשים נחשפים להסתה ולתעמולה שקרית שמנסה לפגוע בלגיטימיות של ישראל כמדינה יהודית ולקעקע את התשתית המוסרית לקיומנו".

"מאבק משותף של הממשלה יחד עם ארגונים פרו ישראלים יהיה מכפיל כח אדיר למאמצי הממשלה ויסייע לנו לבלום ולנצח את קמפיין החרם", דברי השר.