נוסח חדש לצו החיסיון על קצא"א

ועדת החוץ והביטחון אישרה לממשלה לפרסם נוסח חדש לצו החיסיון בעניין קצא"א – שיהיה בתוקף עד סוף שנת 2022, לצו הוספה חברה חדשה.

ערוץ 7 , י"ג בטבת תשע"ח

ועדת חוץ וביטחון
ועדת חוץ וביטחון
צילום: חזקי ברוך

ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ אבי דיכטר (ליכוד), אישרה היום (ראשון), את הארכת תוקפו של צו החיסיון בנושאים הקשורים לחברת קו צינור הנפט אילת – אשקלון (קצא"א) בחמש שנים, ואת הרחבת החיסיון לחברה נוספת.

הצו עודכן לאחר שבעקבות דליפת נפט מצינור של קצא"א בדצמבר 2014, הגישה עמותת אדם טבע ודין עתירה לבג"ץ, בדרישה לבטל את צו החיסיון, למסור כל מידע רלוונטי אודות הדליפה ולהחיל על קצא"א את חוק התכנון והבנייה.

המדינה השיבה לבג"ץ כי הוקמה ועדה לבחינת היקף צו החיסיון ובהתאם לכך הביאה הממשלה לאישור הוועדה, בשנת 2016, צו חיסיון חדש, בו ביקשה להוציא מגדר החיסיון מידע העוסק אך ורק באיכות הסביבה, תכנון ובניה, רישוי עסקים או בחברת שירותי תשתיות אילת אשקלון בע"מ (שתא"א).

הוועדה אישרה את הצו ביולי 2016, כהוראת שעה עד סוף 2017, תוך שהיא מוציאה נושאים נוספים מגדר החיסיון, כגון דליפה, קו דלק לא אטום, מידע על אמצעי בטיחות ומידע על פגיעה באתרים וערכי טבע מוגנים.

לקראת תום זיכיון ההפעלה של חברת קצא"א, אישרה הכנסת את "חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל", אשר מקים חברה חדשה בבעלות המדינה - חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ, המכונה בחוק "הגורם המפעיל הראשון" - אליה תועבר פעילות קצא"א.

הממשלה ביקשה כי על חברה זו יוחל אותו החיסיון שחל על חברת קצא"א, למעט בעלי המניות ואופן הניהול של החברה החדשה, שלא יוגדרו כעניין סודי.

חלקו הראשון של הדיון היה פתוח והתקיים במליאת הוועדה, בו הסבירו נציגי משרד הממשלה את נחיצות הצו.

עו"ד אפרת נחלון, מהלשכה המשפטית במשרד האוצר, ציינה "בפעם הקודמת הוועדה לא רק האריכה את הצו, אלא עדכנה נוסח שהיה קיים שנית רבות, למשהו רלוונטי יותר למציאות. נעשתה עבודת צוות בקרב כל משרדי הממשלה הרלוונטיים – מל"ל, משפטים, חוץ, אוצר והצנזורה – בכדי לגבש ולעדכן גם את הנוסח החדש, שמובא כאן לאישור. חשוב לנו לחסות את המידע שנוגע לגורם המפעיל הראשון כבר מהיום, שכן החוק מאפשר את העברת הפעילות מקצא"א אליו, והחוק קובע כי על ההעברה להתבצע עד ספטמבר 2018, עם אפשרות הארכה של חצי שנה נוספת".

בסיומו של חלק זה אישרה הוועדה, פה אחד, את הקמתה של ועדת משנה, אשר שמעה גם את הנימוקים החסויים לקיומו ונוסחו של הצו. בסיום הדיון אישרה ועדת המשנה, פה אחד, את נוסח הצו.