מפקד כלא קציעות יפוטר: כשל ערכי חמור

את ההחלטה על פיטורי מפקד הכלא קיבלה נציבת בתי הסוהר באישור השר לביטחון הפנים, לאחר שמפקד הכלא הודיע לפקודיו שלא יפרוש מרצון.

ערוץ 7 , י"ד בטבת תשע"ח

כלא קציעות. ארכיון
כלא קציעות. ארכיון
פלאש 90

נציבת בתי הסוהר, רב גונדר עפרה קלינגר, החליטה באישור השר לביטחון פנים ח"כ גלעד ארדן, על השעיה זמנית מיידית ופתיחה בהליכי פיטוריו של מפקד בית סוהר קציעות מתפקידו, בשל כשל ערכי ופיקודי חמור.

מוקדם יותר השנה, לאחר שהגיעה לנציבת בתי הסוהר תלונה חמורה נגד מפקד בית סוהר קציעות, מינתה הנציבה קצין בכיר לבירור המקרה.

בבירור שנערך התבררו מספר מקרים נוספים בהם ננקטו על ידי מפקד בית הסוהר אמצעים קיצוניים, בלתי סבירים ובלתי מידתיים, הגובלים בהתעמרות ובשימוש לרעה בסמכות כלפי חלק מאנשי הסגל המשרתים כפקודיו.

לאחר שהוצגו בפני מפקד בית סוהר קציעות הממצאים החמורים שעלו בבירור, ביקש הקצין מנציבת בתי הסוהר לפרוש. הנציבה אישרה את בקשתו והשר ארדן אישר את פרישתו משירות בשב"ס.

בימים האחרונים, כחודש לאחר סיכום פרישתו, הודיע הקצין, לפקודיו ולא למפקדיו, כי הוא חוזר בו מכוונתו לפרוש.

"במכלול הנסיבות, מהן עולה כי הקצין הבכיר נכשל כשל ערכי ופיקודי חמור, כשל בדיווח אמת, לא סיפק הסבר מניח את הדעת למעשיו, לא לקח אחריות על מעשיו כנדרש מקצין בכיר ולבסוף אף חזר בו מהסיכום כי יפרוש, החליטה נציבת בתי הסוהר כי אין הוא ראוי עוד לשמש כמפקד בכיר בשב"ס וכמפקד בית סוהר. היום הושעה הקצין מתפקידו באופן זמני ונפתח הליך פיטוריו משב"ס", נאמר בהודעת שב"ס.