קרלוס ששון: למה לצפות משנת 2018?

הערכות בקרב אנליסטים בעולם, קרן המטבע הבינלאומי והבנק העולמי מצביעות על הגברת מגמת הצמיחה בעולם.

קרלוס ששון, יועץ עסקי , ט"ו בטבת תשע"ח

שנת 2018
שנת 2018
צילום: יח"צ

הערכות בקרב אנליסטים בעולם, קרן המטבע הבינלאומי והבנק העולמי מצביעות על הגברת מגמת הצמיחה בעולם. מהלך הורדת המיסים והרפורמה הרחבה של הנשיא טראמפ בארה"ב היא אחת הסיבות שהצמיחה במגמת עליה.

גם באירופה צפויה להתחזק מגמה זאת. השווקים במזרח וביניהם יפאן וסין אשר שוקי ההון שלהן נהנו מצמיחה חזקה אשתקד עשויים להמשיך להתחזק כמו גם השווקים המתעוררים.

כמובן שיש להתחשב בכך שגורמים גאו-פוליטיים באזורים שונים כגון משבר קוראה הצפונית עלולים לקלקל את הצפי החיובי.

בכל מקרה, יש לפעול במשנה זהירות בשנת 2018 בעיקר בגלל הביצועים הטובים של כל סוגי הנכסים בשנת 2017, החל מנפט וסחורות, מתכות יקרות, אג"ח ושוקי המניות, כאשר הבולטים שבהם הן מדד הסאן הנג בסין ומדדי הבורסות העיקריות של ארה"ב. מחירי הנדל"ן בעולם גם כן המשיכו לעלות בשנת 2017 ומגמת עליית המחירים, אם כי במתינות מה,צפויה להימשך.

ריבית הפד בארה"ב אמורה להתעדכן במהלך 2018 וצפויה להגיע לגובה 2-2.5%.

ניתן לסכם את שנת 2017 כשנה של תנודתיות נמוכה בשווקים כתוצאה מהגברת תחושת הוודאות אצל המשקיעים. מגמת עליית המחירים עשויה להימשך בשנת 2017 אם כי תוך תנודתיות גדולה יותר.

שנת 2018
צילום: יח"צ

מבט לישראל

הצמיחה במשק הישראלי עלתה פחות השנה בניגוד למגמה החיובית היותר חזקה בעולם. המשק נמצא בשלב של האטה בצמיחה בעקבות עצירה בשוק הנדל"ן, הימצאות המשק בתעסוקה מלאה, עלייה באשראי הצרכני והתחזקות השקל. הצריכה הפרטית תמשיך את מגמת העלייה של 2017 אך בצורה יותר מתונה.

יש לבחון מגמות בשוק הנדל"ן ועל המשקיעים להתחשב בתכניות האוצר ומשרד הבינוי להשפיע על הורדת המחירים בענף. שוק הנדל"ן היה תמיד הקטר של המשק הישראלי והתמתנות הביקושים בשוק זה משפיעה על שיעור הצמיחה. יחד עם זאת, קטר חדש למשק הישראלי, מהשנים האחרונות, ענף הטכנולוגיות המתקדמות ובלשון העם ענף ההייטק אשר משפיע השפעה מכרעת על שיפור היצוא ועל שיפור ברמת גביית המיסים הכלל משקית.

צמיחת היצוא בעיקר בגלל הצלחת חברות בתחום הטכנולוגיה, תלויה במידה רבה בהתפתחות הסחר בעולם, אך מנגד, המשך התחזקות השקל בשנתיים האחרונות ממשיכה להקשות על היצוא הישראלי, במיוחד על יצוא הסחורות.

למרות האינפלציה האפסית בישראל, רמת המחירים במוצרים ובסחורות ממשיכה להיות גבוהה ביחס למחירים במשקים בחו"ל, בעיקר כשבוחנים מוצרים בסיסיים.

שיעור הריבית ימשיך להיות בארץ קרוב לאפס ב-2018 אם כי צפויות שינויים קלים בכיוון מעלה.

שוק המניות הישראלי אשר נתמך בזרם כספים נכנסים גדול, צפוי להניב תשואה חיובית מתונה, חד ספרתית. בשוק האג"ח אני רואה יתרון להתרכז באפיק השקלי.

לסיכום

אני, קרלוס ששון, ממליץ כרגיל להיות זהירים ולפזר את השקעתכם במגזרים שונים תוך שימת דגש על שווקי העולם, בעיקר במשקל יתר על שוקי אסיה ואירופה ועל ענף הטכנולוגיה וחברות בתחום התעשיות הביטחוניות והביוטכנולוגיה.

  • טור זה נכתב על ידי יועץ עסקי קרלוס ששון במטרה להביא מידע כלכלי ותחזיות לשנת 2018 ובהתאם לכך אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מוסמך.