"לימוד התורה שלכם מקרין על כל העיר"

רבה של צפת הרב שמואל אליהו ביקר בישיבת ההסדר בנצרת עילית. ''מדינת ישראל היא מעצמת התורה הגדולה ביותר מימי בית שני''.

ערוץ 7 , ט"ז בטבת תשע"ח

הרב אליהו בישיבת ההסדר
הרב אליהו בישיבת ההסדר
צילום: אלישמע סנדמן

רבה של צפת הרב שמואל אליהו ביקר היום (רביעי) בישיבת ההסדר בנצרת עילית, כשהוא מלווה ברבה של העיר הרב ישעיהו הרצל.

תלמידי הישיבה יצאו לקראת הרבנים וקיבלו אותם בשירה ובשמחה גדולה. הרב הרצל סיפר לתלמידי הישיבה כי נוכחותם בנצרת עילית מחזקת את תושבי העיר היהודים וכי הוא שומע על משפחות רבות המעוניינות לעבור בעתיד הקרוב אל העיר.

"לימוד התורה שלכם כאן בישיבה הקדושה מקרין אור על כל העיר וברכתנו שלוחה אליכם להגדלת הישיבה ואור התורה", אמר רבה של נצרת עילית.

הרב אליהו אמר כי "כיום מדינת ישראל היא מעצמת התורה הגדולה ביותר מימי בית שני". הרב הזכיר את חלופת המכתבים בין אביו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל לרבי מלובביץ' זצ''ל בעניין הגאולה המתקרבת.

לקראת סיום דבריו חיזק הרב אליהו את תלמידי הישיבה על לימודם במקום בעל חשיבות דמוגרפית גדולה. "אתם נמצאים בנצרת עילית, בחזית של מלכות הקדושה מול מלכות הרשעה.

''בלימודכם כאן אתם מפיצים אור לכל העמים שסביבותיכם, 'מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך', וכאן ברוך ה' יש אור רב", סיכם הרב אליהו.