מי מסייע לפלסטינים לרכוש קרקע ביו"ש?

חברת TABO עוסקת בסיוע לרכישת קרקעות וטוענת שפעילותה נועדה בין היתר למנוע השתלטות ישראלית על קרקעות פלסטיניות.

דלית הלוי , י"ז בטבת תשע"ח

רוכשים ומפתחים
רוכשים ומפתחים
פלאש 90

חברת TABO מציגה פתרון ל"הגנה" על האדמות הפלסטינית מפני "הפקעה" בידי ישראל ומפני התרחבות ההתנחלויות.

החברה מציינת, כי פעילותה מקלה על פלסטינים להתמודד עם נסיקת מחירי הקרקעות ועם הבעיה הקיימת באיו"ש הבאה לידי ביטוי באי רישום בטאבו של רוב שטחה של איו"ש, ובעיקר באזורים הכפריים.

על פי מידע שפרסמה באתר הרשמי, החברה עוזרת לפלסטינים לרכוש חלקות אדמה במחירים סבירים באמצעות תשלומים חודשיים ללא ריבית.

החברה רוכשת קרקעות, רושמת אותן בטאבו, מפתחת אותן ומציעה אותן למכירה לפלסטינים.

פעילותה מאפשרת לפלסטינים המתגוררים בחו"ל לרכוש קרקעות ב"פלסטין" מבלי שהם נדרשים להסדיר בעצמם את הרישום בטאבו. לדברי החברה היא מטפלת ביותר מ-163 לקוחות.