גפני:
אין כסף? קחו מ'נטו משפחה'

היעדר התקנות מונע עמידה ברף התקצוב של 55% ו-75% של מוסדות הפטור ומוסדות מוכרים שאינם רשמיים שגם ככה נמוך בהשוואה לחינוך הממלכתי

חיים לב , י"ז בטבת תשע"ח

 גפני
גפני
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

"עוול שזועק לשמים", כך הגדיר יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) את התקצוב החסר של מוסדות החינוך החרדיים, 'מוסדות הפטור' ומוסדות 'מוכרים שאינם רשמיים'.

מוסדות אלו אמורים להיות מתוקצבים בשיעורים של 55% (מוסדות הפטור) ו- 75% (המוכרים שאינם רשמיים) מסך התקציב של המוסדות הממלכתיים, אלא שהיעדר תקנות המגדירות 'שעות הוראה' שעל בסיסן ניתן לתקצב את המוסדות, מונע אפילו את העמידה בתקציבי החסר הזה.

"לא יתכן שאפילו רמות התקצוב האלה שהן נמוכות מאוד בהשוואה לחינוך הממלכתי, אינן מקויימות בפועל וחלק מהתקציבים שמגיעים למוסדות החינוך הללו בדין, מגיעים באמצעות הסכמים קואליציוניים. תקצוב מוסדות החינוך האלו צריך להיכנס לבסיס התקציב!", טען גפני.

בישיבה התברר שבעיות של ניסוח משפטי וקביעת אמות מידה שיעמדו במבחן המשפטי, מעכבות את פרסום התקנות ומעכבות את השלמת התקצוב של המוסדות לשיעורים האמורים. ממכתב של סמנכ"ל משרד החינוך למנכ"ל משרדו, אותו הקריא גפני בדיון, עולה שהגעה לרף של 55% ו- 75% מחייב תוספת תקציבית של 125 מיליון שקל, שמתוכה כבר תוקצבו במסגרת ההסכמים הקואליציוניים 84 מיליון שקל ועתה, נותר צורך להשלים את התקצוב ב- 41 מיליון שקל.

המספרים האלו, ציינו גפני וחברי הכנסת בוועדה, "זה רק כדי לעמוד ברף של לפני הקדנציה הקודמת, ולא על-מנת להביא את אותם מוסדות לרף התקצוב הנהוג לגבי מוסדות החינוך הממלכתיים".

ח"כ עמר בר לב (המחנה הציוני) אמר שאסור שתהיה אפלייה בין זרמים שונים של חינוך, אבל כל החינוך במדינת ישראל צריך להיות ממלכתי ואחר כך כל זרם יכניס גם את התכנים שלו. "כולם צריכים לכלול לימודי ליבה על-מנת לתת לנערים ונערות מכל הזרמים את ההזדמנות להשתלב בעולם. אני כמובן לא יוצא נגד מי שבוחר להקדיש את חייו ללימוד התורה. בכל מקרה, במקומות שלומדים ליבה בוודאי שצריך לתקצב באופן מלא".

ח"כ הרב יצחק וקנין (ש"ס) הביע תרעומת על העלאת עניין 'לימודי הליבה' ואמר: "אי אפשר למרוח אותנו יותר בעניין לימודי הליבה. הבנות שלי לומדות במוסד חרדי עם לימודי ליבה ועדיין אין תקצוב מלא. למשל, אין תקצוב להסעות כפי שמתחייב בחינוך הממלכתי".

רפרנט חינוך באגף תקציבים במשרד האוצר, דניאל לוברבוים: "ככל שיוחלט על תוספת תקצוב, יש לזה השלכות ועל משרד החינוך למצוא את המקור התקציבי לכך". גפני השיב לו: "קודם כל שיגובשו התקנות ואם המשרד המקצועי חושב שזה הדבר הנכון ויש לתקצב, אז כבר נראה. התקציב מחויב המציאות וזה מה שמחייב הצדק. אם זו תהיה הבעיה, נמצא את המקור התקציבי – מנטו משפחה".

בסיכום, שב גפני, וקרא לנציגי משרדי החינוך והמשפטים "לסיים לגבש את התקנות" ודרש מהם לחזור לוועדה עם תקנות מוסכמות עד יום שלישי בשבוע הבא.