הדיבור שבין גלות לגאולה – לפרשת שמות

גלות מצרים מאופיינת בתסמיני הגלות המלווים עם ואדם במציאות מורכבת וקשה של פער בין הקיים לשאיפה, למימוש, לגאולה. איך מתמודדים?

שמעון כהן , י"ח בטבת תשע"ח

לצאת מחשכת גלות מצרים
לצאת מחשכת גלות מצרים
צילום: עיסאם נאצר, פלאש 90

פרשת שמות, ספר שמות, ספר חדש ובו המעבר ממשפחה לעם. המעבר לגלות ומשמעויותיה במרכז שיחתו של המרצה והמטפל הרב ניסים אדרי.

בעוד החלום מצייר את המציאות כפי שהיינו רוצים לראות אותה, המציאות בפועל היא מורכבת יותר ובה גם מציאות הגלות המורכבת מכפי שרצינו.

"הגלות היא שיעבוד, להיות במקום שלא רוצים. לעשות דברים שלא אוהבים. המדרש אומר שהגלות היא מצב שבו 'אני ישנה וליבי ער'. אדם ישן הוא אדם שקוראים לו ואינו עונה, אדם שאינו מודע לזהות שלו, הגלות מבלבלת את הזהות שלנו, והבלבול הזה גורם לנו לחשוב שאולי המציאות המבולבלת הזו היא המציאות המתאימה לנו.

המצב שבו נדמה לנו שמציאות הגלות המבולבלת והמבלבלת היא המתאימה לנו "מאפשר לנוגס להמשיך לנגוס בנו והתכלית אובדת, אנו לא בטוחים בייחודנו, לא בטוחים במטרתנו".

בני ישראל לא שומעים למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה, איש עברי מכה איש עברי ובכך מתקה את מעשיו של הנוגס, חולפות שנים לא מעטות עד שהעם חש שהוא חי במציאות שאינה תואמת את מהותו והוא זועק אל ה'.

"מתוך הבלבול בזהות אנחנו משלימים עם המצב. האנטישמיות מונעת מאיתנו את הבלבול בזהות", ועם ישראל שומר על סימניו הייחודיים ובהם השמות, "כשאני יודע מה השם שלי אני יודע מה הזהות שלי".

מוסיף הרב אדרי ומזכיר את הכוח שאינו מתבלבל, הכוח החזק של הילודה, כוחן של הנשים שאינן מתבלבלות ממצב הגלות, הנשים הצדקניות שמבצעות את סירוב הפקודה הראשון. השליט הכול יכול פוקד והן מסרבות. "מרים גם חולקת על גדול הדור, היא לא מוכנה לקבל מצב שבו כולם יתגרשו בעקבות גירושיו של אביה. היא אומרת שקשה גזרתו משל פרעה. עם ישראל ממשיך בילודה ובהבאת חיים למרות המצב הגלותי המבלבל. בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. יש כוח שלא מתבלבל מהגלות".

במציאות הקשה של הגלות המבלבלת בוקע קולה של הגאולה, קול הדיבור היוצא מעולם השתיקה, "היהודי הגלותי הוא השותק והנגאל הוא המדבר", הדיבור פורט את הרצון והשאיפה וקושר בין הרצון שאינו מתממש, השאיפה שעודה בגלות, לבין היישום, שלב הגאולה.

"גאולתם של ישראל מגיעה למבוי סתום. משה ואהרון מגיעים לפרעה ודורשים לשלוח את העם. פרעה אומר 'מי ה' שאשמע בקולו' והוא מרע לעם. מבוי סתום בגאולה ומה עושים במצב של מבוי סתום? כשהגאולה נתקעת – משתמשים בדיבור. אנחנו מדברים ויוצאים ממצב השתיקה".

"חג הפסח, חג הגאולה, נקרא על שם הדיבור, על שם הפה הסח. הדיבור מתווך בין הלב למעשים. כשלא מצליחים ליישם את הרצון אנחנו משתמשים בדיבור ובתפילות כדי לבטא את הרצון שקורם עור וגידים וכך נולדת מציאות", אומר הרב אדרי וקושר את הדברים אל העולם האישי, משפחתי, זוגי: "כשנתרגל, בזוגיות למשל, לומר 'אני אוהב\ת אותך' נצא מהשתיקה אל גאולת הזוגיות שלנו. הדיבור מתווך בין הלב והמעשים".