השכר הממוצע באוקטובר: 9,845 ש"ח

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים אוגוסט-אוקטובר ב-0.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.9% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2017.

ערוץ 7 , כ' בטבת תשע"ח

תלוש שכר. אילוסטרציה
תלוש שכר. אילוסטרציה
צילום: istock

בחודש אוקטובר 2017 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,845 ש"ח, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

עוד עולה מהנתונים כי מספר משרות השכיר בחודש זה עמד על 3.538 מיליון.

בחודש אוקטובר 2017 מכלל משרות השכיר במשק רק כשליש (34.2%) הן משרות בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (9,845 ש"ח).

נציין כי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017 עלה מספר משרות השכיר ב- 1.5% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 1.7% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2017.

השכר הממוצע הנומינלי עלה בחודשים אוגוסט-אוקטובר ב-0.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2017.

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים אוגוסט-אוקטובר ב-0.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.9% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2017.