בגלל "הליכודיאדה"
המבקר קנס את הליכוד ב-350 אלף ש''ח

מבקר המדינה פרסם דוח ביקורת על החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה-20. "יש עתיד" לא התנהלה על פי ההנחיות ונקנסה ב-100 אלף ש"ח.

עדו בן פורת , כ"ג בטבת תשע"ח

הליכודיאדה
הליכודיאדה
צילום: פלאש 90

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (רביעי) דוח ביקורת על החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה-20.

הדוח מתייחס ל-12 מהסיעות בכנסת. לגבי ארבע סיעות נוספות (בל"ד, הבית היהודי, רע"מ ותע"ל), על פי בקשתן אישרה ועדת הכספים של הכנסת שיוגש דוח במועד אחר.

סיעות שניתן להן דוח חיובי: דגל התורה; האיחוד הלאומי; העבודה; חד"ש; כולנו; מרצ; ש"ס.

סיעות שניתן להן דוח שלילי וקנס:

מהדוח עולה כי סיעת הליכוד נהנתה מקיום אירוע "הליכודיאדה", שהוצג - תוך שימוש בשמה ובסמליה המובהקים של הסיעה - כאירוע הקשור באופן ישיר ובלעדי עם הסיעה, שתרם להעמקת הקשר בין חברי הסיעה ולחיזוק הזדהותם של נבחרי הציבור מטעמה והתומכים בה. כל זאת בלי שהסיעה נשאה בהוצאות כלשהן בגין האירוע.

משהסיעה לא נשאה בעלויות האירוע, קבע מבקר המדינה כי בקיום "הליכודיאדה" קיבלה הסיעה תרומה אסורה שאינה עומדת במגבלות הקבועות בחוק. המבקר החליטה לשלול 350,000 אלף ש''ח ממימון המפלגות של הליכוד.

יעקב ליצמן
צילום: הלל מאיר/TPS

אגודת ישראל

התקיימה באוקראינה ועידה לציון 40 שנה להקמת סיעת "שלומי אמונים" במסגרת מפלגת "אגודת ישראל". עלויות הוועידה הסתכמו ב-500,000 ש"ח לפחות, בהתאם לחלוקה הבאה: סך של 200,000 ש"ח מומן מכספי הסיעה; סך נוסף של 200,000 ש"ח מומן על ידי משתתפי האירוע לכיסוי עלויות הטיסות, הלינות והארוחות; ואילו יתרת העלויות מומנה בידי גורמים מסחריים שונים באמצעות מכירת חסויות ופרסומות.

מבקר המדינה קבע כי במימון הוצאות הוועידה בידי גורמים מסחריים יש משום תרומה אסורה לסיעה שאינה עומדת במגבלות הקבועות בחוק. סכום המימון שנשלל מסיעת אגודת ישראל - 150,000 ש"ח.

אביגדור ליברמן
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ישראל ביתנו

בכמה מקרים הופקדו דמי חבר במזומן ובמרוכז עבור כמה עשרות ואף כמה מאות אנשים שונים באותו יום ולעיתים אף באותה שעה.

עוד נמצא כי אין התאמה בין מספר טופסי ההתפקדות ובין רשימות המתפקדים המצויות בתיקי הסיעה .כמו כן אין התאמה בין הכנסות הסיעה מדמי החבר כפי שנכללו בחשבונותיה לבין רשימות המתפקדים וטופסי ההתפקדות. כך שלא ניתן לזהות מקור חלק מהכנסות הסיעה מדמי חבר.

לפיכך לא היה בידי מבקר המדינה לקבוע כי הכנסותיה של הסיעה עמדו במגבלות הקבועות בחוק. סכום המימון שנשלל מסיעת ישראל ביתנו - 137,000 ש"ח.

יאיר לפיד
צילום: הלל מאיר/TPS

יש עתיד

הסיעה לא הקפידה לשמור את כל הפירוטים והאסמכתאות הנוגעים להוצאות שכללה בחשבונותיה בגין כנסים ואירועים ובגין העסקת חלק מנותני השירותים.

כמו כן, הסיעה לא כללה בחשבונותיה את שכר עובדי הצוות הפרלמנטרי של הסיעה בכנסת. לפיכך קבע מבקר המדינה כי הסיעה ניהלה את מערכת החשבונות שלה שלא לפי הנחיות מבקר המדינה. סכום המימון שנשלל מסיעת יש עתיד - 100,000 ש"ח.

ציפי לבני
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

התנועה בראשות ציפי לבני

הסיעה לא נתנה ביטוי בחשבונותיה להוצאות בגין השתתפותה בעצרת לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל. מדובר בהוצאות ששולמו מחשבון בנק שבו נותרו כספי מימון ממלכתי שקיבלה הסיעה, עת ייצגה את מפלגת חץ.

לפיכך, משהסיעה לא נתנה, בדוח הכספי שלה, ביטוי לכספים שהיו בחשבון הבנק האמור, ולהוצאות ששילמה ממנו למימון חלקה בעצרת, קבע מבקר המדינה כי הסיעה ניהלה את מערכת החשבונות שלה שלא לפי הנחיות מבקר המדינה. סכום המימון שנשלל מסיעת התנועה - 90,000 ש"ח.