רב מזכרת בתיה: תפילה נגד קבלת שוחד

הרב אפרים זלמנוביץ' מציע תפילה מיוחדת לחיסון, כלשונו, מפני יצר הרע לקבלת מתנות וכנגד הפיתוי לקחת שוחד.

עוזי ברוך , כ"א בטבת תשע"ח

הרב זלמנוביץ'
הרב זלמנוביץ'
באדיבות המצולם

הרב אפרים זלמנוביץ', רבה של מזכרת בתיה מציע לכל יהודי לומר בתפילת שחרית, לפני שהוא יוצא לשוק העבודה את התפילה המועילה לזכות בפרנסה בכבוד.

צורך להשלמת הכנסה; אם בקבלת מתנות או חלילה בנטילת שוחד.

הרב מסביר "מן המפורסמות שאין אדם יוצא מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו. מלחמת הקיום היא מלחמה קשה. אמרו חכמים: קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף. רבים מסתפקים במה שבורא העולם מספק להם. אולם אחרים אינם יודעים שובע. מוכנים לעשות את כל פעולה, חוקית או לא, כדי להשלים את הכנסתם. מוכנים לנצל כל הזדמנות הנקרית בפניהם לעשות לביתם. במיוחד עם מדובר בעשיית כסף בעושק ולא ביושר. גם אם זו על חשבון איבוד המצפון וכניעה ליצר הרע. לדוגמא; אינם עומדים בפיתוי העצום הנקרה בפניהם ונוטלים שוחד".

וזו לשון התפילה:

אתה הוא ה' האלוהים. הזן ומפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד ביצי כינים. הטריפני לחם חוקי. והמצא לי ולכל בני ביתי, מזונותי קודם שאצטרך להם, בנחת ולא בצער, בהיתר ולא באיסור, בכבוד ולא בביזיון, לחיים ולשלום, משפע ברכה והצלחה, ומשפע ברכה עליונה, כדי שאוכל לעשות רצונך, לעסוק בתורתך ולקיים מצוותיך.

אלוהינו אבינו רענו זוננו פרנסנו וכלכלנו והרויחנו, והרוח לנו ה' אלוהינו מהרה מכל צרותינו, ונא אל תצריכני ה' אלוהינו, לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד.

ויקויים בי מקרא שכתוב: פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. וכתוב; השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך. אל תבטח בבני אדם שאין להם תשועה. אל תבטח באנשי הרשות שאין מקרבין אלא לצורך עצמם. טוב לחסות בה' מבטוח באדם. טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים. כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים. ברוך שומע תפילה.