משרד התקשורת אישר
יבוצעו ניסויים בטכנולוגיות אלחוטיות

משרד התקשורת אישר ניסויים בטכנולוגיות אלחוטיות בתדרים ללא רישוי לקידום ויישום "אינטרנט של הדברים" - IOT.

ערוץ 7 , כ"ג בטבת תשע"ח

השר איוב קרא
השר איוב קרא
צילום: הלל מאיר/TPS

במסגרת מדיניות משרד התקשורת לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות, המשרד מתיר למספר חברות תקשורת לבצע ניסויים תוך שימוש ברשתות אלחוטיות על מנת לבחון את הטכנולוגיות לישומים מתקדמים שונים.

המשרד אישר לחברות תקשורת לקיים ניסויים בטכנולוגיות מתקדמות שיאפשרו תקשורת אלחוטית בקצבים נמוכים, לצרכנים בעלי מקור אנרגיה מוגבל לטווחי כיסוי ארוכים ועונה בכך לצורך יישומים של שירותי IoT רבים (Internet of Things).

שימוש בטכנולוגיות אלו יאפשר מימוש יישומים שונים, כמו: איסוף נתוני טמפרטורה, מידע אודות איכות הסביבה, קריאה מרחוק של מוני חשמל ומים, ניהול וניטור פחי אשפה חכמים, שליטה על תאורה חכמה, ניהול חניות וכו'

השימוש ביישומים אלו על ידי גופים נותני שירות כגון רשויות מקומיות, צפוי להביא להתייעלות אנרגטית וכלכלית, ניהול יעיל של משאבים, ולשירות טוב יותר לאזרחים ולצרכנים השונים.

הניסויים צפויים להימשך כשנה ובמהלכם יבחנו החברות את המשמעויות של מימוש הטכנולוגיות ויעביר דיווח בעיין למשרד. כמו כן ובהתאם להחלטת המשרד יתקיים ניסוי רב משתתפים באיזור גאוגרפי מוגדר על מנת לבחון את קיום המשותף של מערכות של החברות השונות.

בתום תקופת הניסוי ולאור תוצאות הניסויים, תגובש מדיניות המשרד בנושא.

שר התקשורת איוב קרא אמר כי ''הציבור הישראלי הוא צרכן טכנולוגיה, ניסויים אלו יובילו את הקידמה הטכנולוגית במדינה לרווחת הציבור ולתועלתו''.


הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il