מה ההבדל בין שמותיו של הקב"ה?

הרב שבתי סבתו בשיחה לפרשת וארא, על הקשר שבין התפילין לשם בו מתגלה ה' למשה ולעם במצרים.

ערוץ 7 , כ"ג בטבת תשע"ח | עודכן: 17:52

הרב שבתי סבתו
הרב שבתי סבתו
צילום: מוסדות קריית משה

מה הפירוש של שם ה'? - הרב שבתי סבתו