מכתב הרב גורן נחשף לקראת הדיון בבג"ץ

מכתב מארכיון המדינה מציג את עמדת הרבנות הראשית בתקופת הרב שלמה גורן, ולפיה גם המפלסים הסמוכים לכותל המערבי נחשבים למקום קדוש.

ערוץ 7 , כ"ד בטבת תשע"ח

"עזרת ישראל" לרפורמים
"עזרת ישראל" לרפורמים
צילום: עדי גפן/TPS

הרכב מורחב של בג''ץ ידון ביום ראשון הקרוב על מכלול העתירות שהוגשו בנושא מתווה הכותל, ובכללן תביעת התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות להתיר לקיים ליד הכותל טקסים ותפילות על פי מנהגיהן.

לקראת הדיון, מרכז ליב"ה מציג מכתב של הרב שלמה גורן זצ''ל, מארכיון המדינה, ממנו עולה עמדתו החד משמעית של הרב גורן לגבי הנושא הנידון בבג"ץ, עת שכיהן כרב הראשי לישראל.

במכתבו, שנשלח לרב הכותל באותם ימים הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל, הדגיש הרב גורן כי השמירה על התנהגות הולמת במקום הקדוש היא סייג למצוות "מקדשי תיראו".

לכן, קבע הרב הראשי לשעבר שקדושת התפילה ליד הכותל נמשכת גם ברחבות ובמפלסים הסמוכים לכותל המערבי, ויש לשמור בהם על הלכות תפילה, על הפרדה בין גברים ונשים ועל צניעות הלבוש כמקובל בהלכה.

הרב גורן עם שחרור הר הבית
צילום: אלי לנדאו, לע"מ

לשון המכתב במלואו:

כ"ח באלול תשל"ט

לכבוד הרב מ. י. גץ שליט"א,

הרב הממונה על הכותל מטעם הרבנות הראשית לישראל.

שלום כבוד-תורתו ישגה לעולם!

בתשובה למכתבו.. בדבר קבוצות של גברים ונשים הבאות בלילות לרחבת הכותל העליונה, ושָׁרים בצוותא ומפעילים כלי נגינה.

הנני לחזור בזה על החלטת מועצת הרבנות הראשית מתאריך כ"ו באייר תשל"ט, שכל רחבת הכותל המערבי, המפלסים העליונים המרוצפים והבלתי מרוצפים, דינם כמקום קדוש לכל 'דבר שבקדושה' [-דברים הנאמרים במנין עשרה גברים. עי' ברכות כא ע"ב, ועוד].

לכן יש למנוע שירה מעורבת של גברים ונשים והפעלת כלי נגינה בכל רחבת הכותל המערבי, ואין צורך לומר ששירת נשים בלבד אסורה בכל הרחבה כולה של הכותל המערבי, כולל המפלסים העליונים הנ"ל.

מובן מאליו שריקודים מעורבים בין גברים לנשים אסורים באיסור חמור, כמבואר באריכות בבאור הלכה הלכות שבת סימן שלט, על דברי הרמ"א בסעיף ג, ויש להקפיד על כך שהמבקרים ברחבת הכותל יהיו לבושים בצניעות, ולא יתנהגו התנהגות בלתי הולמת במקום קדוש. ויש בכלל איסור זה משום סייג למצווה מן התורה "ואת מקדשי תיראו".

והרשות בידי כבוד־תורתו [-הרב מאיר יהודה גץ], כרב הממונה על הכותל, למנוע בדרכים החוקיות העומדות לרשותו הפרעות ופגיעות בקדושת המקום.

נזכה לבנין בית הבחירה
ולשנת גאולה וישועה.
שלמה גורן

מכתב הרב גורן
צילום: מרכז ליב״ה