הכל על אפוטרופוס לגוף ולרכוש

ההיבטים המשפטיים והמעשים: כל המידה בכתבה שלפניכם

רגר את רגר , כ"ד בטבת תשע"ח

אופוטרופוס
אופוטרופוס
צילום:pixabay

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1962, מינוי אדם לתפקיד אפוטרופוס לגוף ולרכוש על אדם אחר (החסוי) נקבע על ידי בית המשפט, וכולל אחריות מקיפה של אותו אפוטרופוס לגוף ורכוש על כלל תחומי החיים של החסוי - האישיים והפיננסיים. עצם המינוי הינו צעד דרמטי המגביל באופן מלא את זכויותיו, חירותו ועצמאותו של האדם. בית המשפט לא יורה על מינוי אפוטרופוס כאשר ניתן להשיג את המטרה ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות, למשל באמצעות ייפויי כוח מתמשך, תומך בקבלת החלטות או כל דרך אחרת כפי שיורה בית המשפט.

אופוטרופוס
צילום:pixabay

האפוטרופוס לגוף ולרכוש מוסמך לקבל החלטות עבור החסוי - אדם שאינו כשיר משפטית מסיבות מנטאליות, פיזיות או קוגניטיביות, ומחובתו לספק מענה לצרכיו הפיזיים, הנפשיים והפיננסיים של החסוי, תוך ביצוע תפקידו לטובת החסוי, בהתאם להוראות החוק, בפיקוח האפוטרופוס הכללי, ובציות להוראות בית המשפט.

היבטים מעשיים של תפקיד האפוטרופוס לגוף ולרכוש נדרשים מרגע המינוי, וכוללים מספר פעולות משפטיות שמטרתן לבסס הבנה רוחבית ומסגרת כללית להמשך הטיפול בענייניו של החסוי.

תהליך זה מהווה תשתית ראשונית עליו יתבסס הטיפול בחסוי, ולאחריו יבוא לידי ביטוי הפיקוח השוטף של האפוטרופוס לגוף ורכוש על חייו של החסוי, לרבות רווחתו האישית, הבריאותית והכלכלית.

כניסה לתפקיד האפוטרופוס לגוף ולרכוש - הפעולות המשפטיות הנדרשות

כדי לבסס תשתית יציבה ומותאמת להמשך הטיפול בענייניו של החסוי, יש לבצע מספר פעולות ראשוניות.

פעולות אלו הן למעשה תהליך בדיקה מפורט ומדוקדק בנוגע למצבו הכלכלי של החסוי, ובחינת רווחתו האישית, החברתית והבריאותית, לצורך סיפוק הצרכים הבסיסיים של החסוי - מסגרת מגורים, מצב כלכלי, מצב בריאותי ורווחה אישית וחברתית.

בנוסף, באם האפוטרופוס הממונה איננו קרוב משפחה של החסוי, בשלב זה תיבחן מידת המעורבות של משפחתו של החסוי בטיפול בו.

ניהול ופיקוח שוטף - חובותיו של האפוטרופוס לענייני גוף ורכוש

הפעולות הנדרשות מהאפוטרופוס לענייני גוף ורכוש נפרשות על כל היבט הנקשר לניהול חיים תקינים:

- ביסוס ופיקוח על תנאי מגורים נאותים, לרבות תנאים סניטריים והיגייניים.

- דאגה לרווחתו הנפשית של החסוי, ובפרט, סיפוק צרכים חברתיים וקיום קשרים משפחתיים.

- שמירה על בריאות תקינה ודאגה לטיפולים רפואיים במידת הצורך. כמו כן, קבלת החלטות הנוגעות לטיפולים רפואיים אשר נדרשת עבורם הסכמת החולה, לפי חוק זכויות החולה.

- התנהלות כלכלית שוטפת ותקינה, הכוללת תשלומים סדירים עבור הוצאות שוטפות, ניהול חשבון הבנק של החסוי, טיפול ברכושו ונכסיו ודאגה לכל זכויותיו חובותיו מול הגורמים הממשלתיים השונים.

אפוטרופוס לגוף ולרכוש - מידע נוסף

מינוי אפוטרופוס – מידע נוסף

להתייעצות עם עורך דין בנושא אפוטרופוס התקשרו עוד היום: 03-6095350