תוספת של 2.5 מיליארד ₪ לתקציב החינוך

שר החינוך הצליח להשיג תוספת למשרדו שתשדרג את תקציב החינוך לכ-60 מיליארד שקלים. "בחרנו להשקיע בעתידם האישי של הילדים והמורים"

עוזי ברוך , כ"ד בטבת תשע"ח

נפתלי בנט
נפתלי בנט
צילום: מרים צחי

הישג לשר החינוך נפתלי בנט. תקציב משרד החינוך לשנים 2019-2018 יגדל בעוד כשני מיליארד וחצי שקלים, והוא יעמוד בשנת הלימודים הבאה על כ- 59 מיליארד שקלים, מעבר לתקציבים נוספים שיינתנו לבניית כיתות.

תוספת התקציב תיתן מענה לשורה רחבה של צרכים חינוכיים ובראשן הרפורמה החדשה – תכנית בנט לקיצור החופשות. בנוסף יימשכו גם הרפורמות לקידום לימודי המתמטיקה והמדעים, מעבר מערכת החינוך לאנגלית מדוברת והחינוך הטכנולוגי- מקצועי.

לצד אלה, התקציב כולל קידום של הרפורמות החברתיות שנועדו לצמצום פערים – חוג לכל ילד והתכנית לקידום הצפון.

השר נפתלי בנט אומר כי "השנתיים הקרובות יהיו שנים של חינוך טוב, איכותי ואישי. בחרנו להשקיע בעתיד האישי של כל ילדה וילד, במורים, ולא פחות מכך – להשקיע בעתידה של המדינה. נמשיך לחזק את המתמטיקה, את האנגלית המדוברת, להקטין את הצפיפות בכיתות, לקצר את החופשות ולשפר את תנאי העסקתם של מורים".

נזכיר כי רק השבוע הצהיר שר החינוך כי החל משנת הלימודים הנוכחית ייפתחו בתי הספר גם בחופשת הפסח כדי להעניק לילדים מסגרות חינוכיות עשירות במהלך ימי החופשה.

"בתי הספר של החגים", יתנו חינוכי להורים בימי חופשות החגים ולפער שקיים היום במשק הישראלי בין ימי חופשתם לבין ימי חופשות התלמידים. התכנית תעניק להורים ולתלמידים מענה בימי חופשות חנוכה ופסח - בכל חג ייהנו התלמידים מחמישה ימי פעילות חינוכית.

בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ח, יפעלו מסגרות החינוך בימי חופשת פסח, במשך חמישה ימים, ובשנת הלימודים הבאה, תשע"ט, הם יפעלו חמישה ימים בחופשת חנוכה וחמישה ימים בחופשת פסח.

גם תכנית המתמטיקה תמשיך לשנת הלימודים הבאה, במטרה להרחיב את מספר התלמידים אשר לומדים 5 יחידת מתמטיקה, זאת במיקוד על יישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

כמו כן, יתמקד המשרד במעבר התלמידים המצטיינים ב-3 יחידות לימוד ל-4 יחידות לימוד ובהעברתם של תלמידים שאינם נבחנים כלל במתמטיקה למצב בו יצליחו לסיים את לימודיהם עם בגרות של 3 יחידות לימוד לפחות.

במסגרת התקציב יינתנו, בין היתר, תגבורים לימודיים לתלמידים, ליווי שלהם באמצעות חונכות וירטואלית וכן יוקצה תקציב לטובת המשך הרחבות ההסמכה למורים ומתן מעניקים לסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות שיביאו ללמד מתמטיקה בבתי הספר.

גם תכנית האנגלית תעמוד בראש סדר היום של המערכת. התקציב ייתן מענה לשורת הפעולות שנועדו לקדם אנגלית מדוברת - קורס לכל תלמיד בכיתה י' באנגלית מדוברת, תוספת של שעת לימוד שתוקדש לאנגלית דבורה בכיתות ז', הרחבת מועדון הדיבייט ותחרויות ארציות לתלמידי כיתות ט', ספריות כיתתיות באנגלית כבסיס לשיפור הקריאה ולשיח דבור בכיתות ד', ה' ו'.

לצד אלה, התקציב ייתן מענה להגדלת שיעור התלמידים שייגשו ל-4 ו-5 יחידות לימוד. בעניין זה קבע המשרד יעד של 70% לומדים יחידות מוגברות. לשם השגתו, המשרד יעניק תוספת של 2,000 שעות להזנקת תלמידים בין יחידות הלימוד.