המבקר נגד ראש העיר עפולה

משרד המבקר מבקש מהמשטרה לפתוח בחקירה נגד ראש העיר בטענה שהפר צו הגנה זמני שהוציא המבקר למהנדס העירייה ישראל קנטור.

ערוץ 7 , כ"ז בטבת תשע"ח

תלונה במשטרה. המבקר יוסף שפירא
תלונה במשטרה. המבקר יוסף שפירא
צילום: יצחק הררי, פלאש 90

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש תלונה במשטרה נגד ראש עיריית עפולה יצחק מירון על הפרת צו הגנה זמני.

את הצו אליו מתייחסת התלונה נתן מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא למהנדס העירייה ישראל קנטור.

התלונה למשטרה היא בחשד לעבירה על סעיף 287 לחוק העונשין- הפרת צו הגנה זמני.

בצו שניתן בחודש מאי האחרון כותב מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בין השאר: "הריני מצווה בזה כי עיריית עפולה תמשיך להעסיק את מר ישראל קנטור ולא תפגע בתפקידו, במעמדו, בסמכויותיו ובזכויותיו כעובד וכמהנדס העירייה, לא תקיים את השימוע אליו זומן במועד שנקבע או בכל מועד אחר ולא תוציאו לחופשה כפויה, וזאת עד למתן כל צו או הוראה אחרת על ידי".

לאחר הוצאת הצו הזמני, פנה קנטור והלין כי צו ההגנה מופר. לטענתו, הוא ממודר, ובין היתר אינו מזומן לישיבות הנוגעות לנושאים שהיו בטיפולו עד מתן הצו הזמני.

בנוסף, פרויקטים שבהם טיפל הועברו לטיפול החברה הכלכלית בעפולה. לתלונה צורפו דוגמאות רבות המעידות לכאורה על הפרות הצו.

בפגישה שקיים צוות מנציבות תלונות הציבור עם ראש העירייה, הוא אישר את טענות קנטור באומרו: "הוא לא יוזמן לישיבה. גם אם אני מפר את הצו. אני לא יכול לעבוד עם האדם הזה...".

זאת ועוד, לצוות הבירור הומצאה הנחייה מפורשת של ראש העירייה למדר את המתלונן; בתכתובת דוא"ל שאל מנהל מינהל החינוך את ראש העירייה אם ניתן להיפגש עם המתלונן ישראל קנטור ונענה כי: "מאוד אבקש להימנע מכל מפגש או מגע שרק מאפשר לו להמשיך ולתקוע את העסק".

"מהאמור לעיל עולה אפוא חשד סביר כי צו ההגנה הזמני מופר ברגל גסה על ידי ראש העירייה, ומכאן התלונה כמפורט לעיל. את התלונה הגיש יועץ המבקר לתפקידים מיוחדים ניצב (בדימוס) עמיחי שי לראש אגף החקירות והמודיעין ניצב גדי סיסו", נאמר בהודעת משרד המבקר.