איך הם מעזים לשאול "היש ה' בקרבנו"?

הרב שבתי סבתו, ראש ישיבת הגבוהה והתיכונית במצפה יריחו, מסביר את הסיבה שעם ישראל תוהה "היש ה' בקרבנו" ומדוע ה' כעס על אמירה זו.

רפאל לוי , ח' בשבט תשע"ח

הרב שבתי סבתו
הרב שבתי סבתו
צילום: מוסדות קריית משה