החוג לחשבונאות ומערכות מידע

במסגרת שידורי היום הפתוח הווירטואלי - הכירו את החוג לחשבונאות ומערכות מידע במרכז האקדמי לב

המרכז האקדמי לב , י"ח בטבת תשע"ח

החוג לחשבונאות ומערכות מידע
החוג לחשבונאות ומערכות מידע
צילום: המרכז האקדמי לב

המרכז האקדמי לב: החוג לחשבונאות ומערכות מידע