בית המדרש של המרכז האקדמי לב

במסגרת שידורי היום הפתוח הווירטואלי - הכירו את בית המדרש של המרכז האקדמי לב

המרכז האקדמי לב , י"ז בטבת תשע"ח

בית המדרש של המרכז האקדמי לב
בית המדרש של המרכז האקדמי לב
צילום: המרכז האקדמי לב