איך להיות יהודי מאוזן?

הרב שמואל רסקין - שליח חב"ד לבודפשט ורב הקהילה הישראלית בעיר, מפרסם בכל יום חמישי "פוסט שבועי". הנה הפוסט לפרשת "יתרו".

הרב שמואל רסקין , י"ז בשבט תשע"ח

הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

מסופר על יהודי שהיה נשוי במשך שנים ארוכות ולא זכה לחבוק ילד. הוא לא היה אדם מבוסס כלכלית, אבל החליט להשקיע בסגולה חשובה.

מקובל בקהילות ישראל כי קריאת "מפטיר חנה" בבוקרו הראשון של ראש השנה (המדבר על נס פקידת חנה) הוא סגולה להיפקד בילדים. הוא החליט לקנות את המפטיר בכל מחיר - וכך עשה.

באמצע קריאת התורה, ניגש אליו אחד המתפללים וביקש ממנו טובה. אותו מתפלל קנה את העלייה השביעית, אך אחיו קנה במקביל את העלייה השישית ומקובל שלא להעלות לתורה שני אחים בזה אחר זה (משום עין הרע).

לפיכך, ביקש האיש להחליף עימו את הכיבוד - הוא יעלה במקומו למפטיר ואילו קונה המפטיר, יקדים ויעלה לעלייה השביעית. הקונה הרהר לרגע והסכים.

אותו מתפלל עלה לקרוא את המפטיר, ונעשה רעש עצום בבית הכנסת - כיצד הוא מעז לגזול מיהודי חשוך בנים את הסגולה שהוא כה ציפה לה? האיש שפעל בתמימות, לא ידע את נפשו וניגש אל הקונה וביקש מחילה. אך ההוא חייך וענה כך: "ניסיתי כבר את כל הסגולות האפשריות, ורק את הסגולה של לוותר לאחר עוד לא ניסיתי".

חלפה שנה, אותו אדם שקנה את המפטיר נכנס לבית הכנסת, והנה ההוא שלקח ממנו את העלייה ניגש ואמר: "כל השנה סחבתי את העוול שעשיתי לך. החלטתי לתקן וסיכמתי עם הגבאי כי אני קונה היום את מפטיר חנה בכל מחיר ומכבד אותך לקרוא אותו" אמר בקול רועד."אין צורך", השיב האיש בחיוך, "לפני חודשיים נולדו לי תאומים"...

בפרשתנו אנו קוראים על המעמד הנשגב של קבלת התורה בהר סיני. כידוע, שני הלוחות נחלקו לשתי עמודות – המצוות שבין אדם לקונו והמצוות שבין אדם לחברו. הצד האחד הוקדש לתחומים שבהם יש לנו אחריות כלפי הקדוש ברוך הוא, כגון אמונה ושמירת השבת, ואילו הצד השני עסק בחובותינו הבין-אישיות, כגון לא תרצח, לא תנאף ולא תגנוב.

המסר שאסור לנו לשכוח, ששני התחומים הם מקודשים – שניהם באים מה' ושניהם יחדיו מהווים את הגרעין המרכזי של חוקי התורה ושל עצם ההוויה היהודית. על כולנו מוטלת החובה להיות יהודים מאוזנים היטב, לא לבחור חלילה רק צד אחד של עשרת הדברות ולזנוח את האחר, כי אז היהדות שלנו תהיה צולעת. יהודי בריא ומאוזן חי חיים מאוזנים ובריאים, "טוב לשמים וטוב לבריות".

יהודי בנוי משתי התכונות - אמונה ואנושיות, ושתיהן תלויות האחת בשניה ולא יכולות להתקיים לבד. אם נפעל מתוך אהבת ישראל יחד עם אהבת ה', נוכל להגיע לדרגות הגבוהות ביותר.

שבת שלום
הרב שמואל רסקין
חב״ד קרן אור בודפשט