יש מה לתקן, בשביל זה אנחנו פה

מנכ"ל הפורום המשפטי למען ישראל ציונית ודמוקרטית, מסביר את חשיבות פעילותו של הפורום לשיפור מערכת המשפט הישראלית.

נחי אייל , כ' בשבט תשע"ח

נחי אייל
נחי אייל
צילום: מרים צחי

"מערכת המשפט הישראלית היא מהטובות שקיימות בעולם". מטבע לשון זו נשמע לעתים קרובות על ידי משפטנים ושופטים בדימוס.

איני משפטן גדול שאוכל לקבוע עד כמה צודק המשפט הנ"ל, אולם ניסיוני המצטבר בזירה המשפטית הישראלית מצביע על כך שמערכת המשפט הישראלית אינה חפה משגיאות, מהטיות ומפגמים משמעותיים שאותם יש לתקן ולהוביל לשינויים הדרושים על מנת להביא לאיזון במערכת המשפט בישראל.

המהפכה השיפוטית שהוביל השופט נשיא העליון לשעבר אהרון ברק, נדונה באין ספור דיונים, ורבים הקולמוסין שנשברו בגינה. מהפכה זו עומדת בראש מעייניה של שרת המשפטים ואותה היא מביאה לידי ביטוי במאבקה הנמרץ למינוי שופטים שמרניים לבית המשפט העליון.

אמנם, האקטיביזם השיפוטי פרי יצירתו של השופט ברק הינו אחד האתגרים הבולטים ואולי אף הבולט בהם, ואיתם יש להתמודד. אולם לצערי, סובלת המערכת מלא מעט פגמים נוספים שעל חלקם אצביע במאמר זה.

אפתח בנושא הפרקליטות וגוף הפיקוח עליה. לפרקליטות בישראל ישנו כוח עצום. ברצותה, תוקפת ומכינה תיקים להרשעה; ברצונה, מגינה ומסירה נושאים מעל סדר יומה של המערכת המשפטית. מקרה פרקליטת מחוז תל אביב לשעבר, רות דוד, שמצביע על עבירות חמורות שלה לכאורה בהיותה עו"ד במגזר הפרטי, נגרר ונמשך ללא הסבר מובן ומניח את הדעת, וחמור מכך, האישומים כלפיה בהיותה פרקליטה נסגרו מחוסר ראיות מספיקות על ידי היועמ"ש.

האישומים החמורים מול אזלת ידיה של הפרקליטות מהבהב באור אדום בוהק. מקרה הטית הנתונים במכון הפתולוגי בעינינו של הנאשם זדורוב וחוסר הטיפול של בכירות בפרקליטות שפעלו להטיית הנתונים מהבהב באור אדום זועק.

לצורך ביצוע הביקורת הנדרשת יזמנו בפורום המשפטי את הקמת נציבות הביקורת על הפרקליטות ה"נבתם" בשמה הרשמי. אולם השופטת גרסטל, שעמדה בראש הגוף הזה מיום הקמתו, ניסתה להשתמש בסמכות שהוטלה עליה על מנת לקיים ביקורת רצינית מעמיקה ועניינית על עבודת הפרקליטות אך נתקלה בהתנגדות עזה מצד הפרקליטות עד כדי כך שנאלצה להתפטר מתפקידה ולהביע את תסכולה.

השופט רוזן שנכנס בנעליה פועל בשקט ובצנעה על מנת לבצע את תפקידו אולם סמכויות מרכזיות שנלקחו ממנו מקשות עליו לבצעו.

בתחום אחר, נושא שמירת המוצגים המשפטיים על מנת לאפשר לנאשמים לדון מחדש בעניינם בהתקיים הנסיבות המתאימות לוקה בחסר בלשון המעטה. מוצגים חשובים נעלמו וגרמו לכך שאדם שהורשע לא יוכל לזכות למשפט חוזר. לדוגמא, מכשיר הטלפון של תאיר ראדה ז"ל.

בעניין אחר, הפורום המשפטי חשף אמירות של שופט העליון שטען שישנם במערכת שופטים בלתי ראויים לתפקידם אולם בגלל סיבות שונות הם נשארים במערכת.

רבות הנסיבות שבגינן יש צורך בפעילות שוטפת יומיומית לפעול לתיקון הפגמים של המערכת. לא הזכרתי את שיבוץ ההרכבים בעליון שמנוהל לכאורה באופן מכוון כדי לכוון את תוצאות הדיון.

לא כתבתי על העיוות שבדיוני סכסוכי קרקעות ביו"ש דנים בבית המשפט העליון ללא קיום הליך הוכחות בבית משפט מחוזי כפי שהשכל הישר והנוהל המשפטי מחייבים בתוככי ישראל. לא הזכרתי את האיפה ואיפה שיש בחקיקה בישראל לעומת החקיקה שפועלת ביו"ש.

על מנת להתמודד עם כל אלה יש צורך בקיומן של עמותות וגופים ציבוריים שיפעלו באופן אינטנסיבי ושוטף לתיקון הפגמים. זו השנה ה-13 שהפורום המשפטי למען ישראל ציונית ודמוקרטית פועל בזירה זו ולמען מטרה זו בעזרת מאות עורכי הדין שמתנדבים ומסייעים לכך.

הכוח של הציבור באמצעות העמותה הוא הכוח שאיתו אפשר להניע מהלכים לטובת שיפור המערכת, כך שאכן נוכל לומר בקול: מערכת המשפט הישראלית היא מהטובות בעולם.