המבקר קנס את הבית היהודי ב-180 אלף ₪

מדוח מבקר המדינה עולה כי הסיעה לא פרעה חובותיה לזכאים בסך של כחצי מיליון ש"ח במשך שנים רבות, כך שחובות אלה הפכו לתרומות מאולצות

ערוץ 7 , כ' בשבט תשע"ח

מבקר המדינה, יוסף שפירא
מבקר המדינה, יוסף שפירא
צילום: פלאש 90

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (שני) דוח ביקורת בנושא מימון מפלגות.

הדוח נוגע לחשבונות השוטפים של סיעות הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת העשרים.

מבקר המדינה מתייחס בדוח לתיקון לחוק מימון מפלגות מדצמבר 2014, שאסר על סיעה לקבל הלוואה מבנק, וזאת על מנת לנתק את התלות של הסיעות בבנקים. נקבע כי כתנאי לקבלת הלוואה מאוצר המדינה, נדרשת סיעה להציג בפני יו"ר הכנסת הסדרי פירעון של חובות ישנים לבנקים.

סיעת הבית היהודי אשר קיבלה הלוואה מאוצר המדינה הציגה תכנית לפירעון חוב ישן לבנק, אך במהלך הביקורת התברר כי הסיעה הפסיקה לשלם לבנק את החזרי החוב, מבלי שהיא מסרה על כך הודעה ליו"ר הכנסת. בכך למעשה פעלה הסיעה בניגוד לכוונת התיקון לחוק.

רק בעקבות הערת עובדי משרד מבקר המדינה, מסרה הסיעה ליו"ר הכנסת באיחור רב הודעה על הקפאת החזרי החוב לבנק.

מבקר המדינה העיר כי השכל הישר וההגינות מחייבים סיעה להודיע ליו"ר הכנסת על כל שינוי בתכנית לפירעון חוב לבנק שהוצגה בפניו כתנאי לקבלת הלוואה מאוצר המדינה, וקרא למחוקק להסדיר נושא זה בחוק במפורש.

המבקר קבע כי ההכנסות של סיעת הבית היהודי לא עמדו בגבולות הקבועים בסעיף 8 לחוק- המגדיר מהן הכנסות מותרות, שכן לא ניתן היה לקבוע את חוקיות חלק מהכנסותיה של הסיעה, ובנוסף הסיעה לא פרעה חובותיה לזכאים בסך של כחצי מיליון ש"ח במשך שנים רבות, כך שחובות אלה הפכו לתרומות מאולצות.

הסיעה ניהלה חשבונותיה שלא בהתאם להנחיות מבקר המדינה. הדבר התבטא בעיקר בכך שהסיעה לא שמרה את מלוא האסמכתאות לגבי חלק מהוצאותיה; הסיעה כללה הוצאות בגין תשלומי מס הכנסה שמקורן במערכות בחירות קודמות ואשר לא נכללו בדוחות הכספיים לגבי מערכות אלה, כך שהדוחות שהגישה הסיעה למבקר המדינה לא היו שלמים; הסיעה כללה בחשבונותיה יתרות זכות כוללניות ממערכות בחירות קודמות שלא ניתן היה לזהות הרכבן.

סך הגירעון הנצבר של המפלגה, נכון לתאריך ה-31 בדצמבר 2016, עמד על 27,958,329 ש"ח.

מבקר המדינה התחשב במצבה הכספי של הסיעה, וקבע כי סכום המימון שיישלל מהסיעה הוא 180,000 ש"ח.

מ'הבית היהודי' נמסר בתגובה: "מפלגת הבית היהודי קיבלה את דו"ח המבקר, היא תלמד אותו לעומק ותיישם את הדו"ח. חשוב לציין כי מזה מספר שנים שהמפלגה נמצאת בתהליך ייצוב מבחינה כלכלית, לאור חובות שנוצרו משך שנים רבות לפני 2013. גם במשרד המבקר מבינים שנעשתה כברת דרך ואנחנו ממשיכים לפעול במרץ בנושאים השונים".

המבקר קבע כי סיעות רע"מ ותע"ל ניהלו בתקופות השוטפות את מערכת החשבונות שלהן בהתאם להנחיות מבקר המדינה, הוצאותיהן בתקופות אלה היו בגבולות שנקבעו בסעיף 7 לחוק, והכנסותיהן היו בגבולות האמורים בסעיף 8 לחוק. לפיכך, ניתן לכל אחת מהן דין וחשבון חיובי על תוצאות ביקורת חשבונותיהן, הכנסותיהן והוצאותיהן לתקופות השוטפות.