אייכלר:
תקנות 'רחבת הכותל' - עד שער האשפות

ח"כ אייכלר דורש מהמדינה להציג בבג"ץ את העמדה היהודית המסורתית המוכיחה כי מבחינה משפטית חלות תקנות 'הכותל המערבי' על כל השטח

חיים לב , כ"ו בשבט תשע"ח

ח"כ ישראל אייכלר
ח"כ ישראל אייכלר
צילום: הלל מאיר/TPS

בטרם יחול המועד האחרון לתשובת המדינה לבג"ץ אודות מתווה הכותל, פנה ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) ליועץ המשפטי לממשלה, לראש הממשלה ולשר הדתות, וביקש כי בתשובת המדינה יובהר כי הגדרת רחבת הכותל בתקנות המקומות הקדושים חלה עד לחומת שער האשפות.

כזכור, שופטי בית המשפט ביקשו את חוות דעתה של הממשלה אודות תקנות שנתקנו בעבר. דא עקא, בעוד שבתשל"ב כללו התקנות מפות מפורטת עד לחומה, 9 שנים לאחר מכן, בתשמ"א, הן הוחלפו בתקנות אחרות אליהן לא צורפה מפה מפורטת המגדירה את השטח הקדוש לעם היהודי.

כעת מבקש בג"צ את תשובת המדינה לשאלת תחולת תקנות השמירה על מקומות הקדושים ליהודים. זאת במטרה להפקיע את ניהול הרחבה המערבית בפינה הדרומית מידי הרבנות הראשית ורב הכותל הממונה על המקומות הקדושים ליהודים.

בעקבות זאת דורש ח"כ אייכלר מהממשלה ומהיועמ"ש להציג בפני בג"ץ את העמדה היהודית המסורתית השוללת מכל את הפקעת רחבת הכותל לגורמים חיצוניים ומוכיח כי מבחינה משפטית חלות תקנות 'הכותל המערבי' על כל השטח.

"כידוע בשנת תשל"ב תוקנו תקנות השמירה על המקומות הקדושים. תקנות אלו כללו מפה אשר הגדירה את המושג 'רחבת הכותל המערבי' לצורך תיחום תחולתן. בשנת תשמ"א בוטלו תקנות אלה והוחלפו בתקנות אחרות, לתקנות לא צורפה המפה כי הדבר מובן מאליו והן נקטו בהגדרות מילוליות בלבד".

בהמשך המכתב ציין אייכלר כי "כמובן, מסתבר כי הסיבה שלא נצרכו להגדיר מחדש בתקנות את המונח 'רחבת הכותל המערבי' היא קיומן של הגדרות בתקנות הישנות".

בנוסף טוען ח"כ אייכלר לאסמכתא נוספת המחזקת את הטיעון המשפטי. "גם במסגרת התכניות החלות באזור, המהוות גם הן מעשה חיקוק, הוגדרה 'רחבת הכותל המערבי' באופן דומה במשפט 'כולל האידרא' כך שהיא כוללת את כל השטח הסמוך לכותל החשוף עד לשער האשפות ולחומת העיר העתיקה".

בהסתמך על הנימוקים הללו מסכם ח"כ אייכלר את מכתבו: "בהתאם לדין ולהגיון הישר, יש לפרש את המושג 'רחבת הכותל המערבי' שבתקנות בהתאם להגדרתו בדברי חקיקה אחרים ואין כל טעם לפרש באופן שונה את אותן המילים בדיוק אשר מופיעות בתקנות. היות ומדובר בדברים נכוחים, אני משוכנע כי אכן כך צריכה להיות גם תגובתכם לבית המשפט הגבוה בשם ממשלת ישראל".

העתק המכתבים הועברו לידי הרבנים הראשיים ורב הכותל המערבי שבג"צ מנסה לשלול את סמכותם במקום הקדוש ביותר לעם ישראל.