כמה עולה להתחתן?

מחירון האגרות של שירותי הדת פורסם ברשומות. מנכ"ל המשרד לשירותי דת: השינויים נובעים כתוצאה משינוי המדד.

אורלי הררי , ל' בשבט תשע"ח

חתונה
חתונה
צילום: אייסטוק

כמה עולה להירשם לנישואין, מה המחיר לאימות הסכם נישואין, טמה עלות שכרו של משגיח הכשרות המועסק על ידי המועצה הדתית?

אגרות שירותי הדת לשנת 2018 - התשע"ח פורסמו אתמול (רביעי) ברשומות על ידי המשרד לשירותי דת.

מנכ"ל המשרד עו"ד עודד פלוס הסביר כי ''שינוי האגרות נובע משינוי המדד. לדוגמא עליית המחיר לרישום וסידור נישואין היא בשקל אחד בלבד".

חשוב לציין כי התשלום עבור האגרות נכנס לקופת המועצה הדתית ומשמש כהכנסה עצמית המסייעת לתת שירות לתושבים.

אגב, עלות רישום לנישואין עומדת על 708 ש''ח, עלות שכרו של משגיח כשרות המועסק על ידי המועצה הדתית עומדת על 37 ש''ח לשעה. יקב בוטיק שבו מועסקים עד חמישה עובדים שירצה לקבל תעודת כשרות של הרבנות המקומית ישלם אגרה בסך 1385 ש''ח.