האיסור להתחפש לחיילים – חילול השם

הרב ברוך אפרתי מבקר בחריפות את הרבנים החרדים שאסרו להתחפש לחיילים, ומזכיר: הרב עובדיה והרב אויערבך אהבו וחיבקו את חיילי צה"ל.

שמעון כהן , ג' באדר תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
iStock

בראיון ליומן ערוץ 7 מגיב ראש רבני 'דרך אמונה', הרב ברוך אפרתי, להכרזתה של קבוצת רבנים מהמגזר החרדי ולפיה חל איסור להתחפש לחיילים ולשוטרים.

את קביעתם נימקו החתומים על הקריאה בכך ש"לצערנו ולחרפתנו ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה וללכת ולהתגייס לצבא או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף ע"י כל גדולי ישראל זיע"א ויבלחט"א".

עוד הוסיפו וציינו כי "בוודאי שיש לתחפושת השפעה רבה על נפש הילדים ושאיפתם בחיים, וכדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזה, כדי להבדל מהם ומהמונם".

את הדברים הללו מבקר הרב אפרתי בחריפות וקורא להורים להמליץ לילדיהם להתחפש לחיילים דתיים. בשיחה עמו מזכיר הרב אפרתי את יחסם של הרב אויערבך והרב עובדיה יוסף לחיילי צה"ל, "הרב שלמה זמן אויערבך זצ"ל, גדול הפוסקים בדור האחרון שכולנו תלמידיו, אנחנו יודעים כמה הוא אהב את חיילי צה"ל, כמה כיבד אותם והתפלל לשלומם, נהג להתפלל על קברי חללי צה"ל. אנחנו מכירים את יחסו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שאותם רבנים רואים בעצמם תלמידיו, לחיילי צה"ל, כמה כיבד אותם".

"מכאן התמיהה הגדולה, איך אפשר לעשות דברים בניגוד לדעת גדולי ישראל. הרי הם ורבנים אחרים אהבו את חייל צה"ל והתפללו לשלומם, ראו בהם מי שמוסרים את נפשם לשלום עם ישראל ועכשיו באים רבנים ואומרים עליהם "מהם ומהמונם", ביטוי שנאמר לעובדי עבודה זרה. איך אפשר להשוות דבר כזה לחייל צה"ל שמוסרים את הנפש על הגנת הארץ, קדושים וטהורים? אמנם יש לנו ביקורת על מה שנעשה בצבא, אבל הביקורת נאמרת מתוך אהבה ומתוך הכרה בערך הגדול של השירות בצבא".

"המגזר החרדי לא מתגייס כי רואה חשיבות בישיבות אבל לא כי רואה בצבא דבר רע, והנה כאן יש משהו חדש, רבנים שרואים בצבא משהו של טומאה וקטרוג", אומר הרב אפרתי וכשהוא נשאל מדוע הוא מופתע לנוכח הדברים האחרונים שלכאורה מבטאים את הביקורת החרדית כלפי הצבא, המדינה והציונות מזה עשרות שנים, הוא משיב ואומר כי כאן "הסגנון מפתיע. הסגנון הוא חלק מהתוכן.

''כשמותחים ביקורת על הצבא לא מתייחסים כך, לא במילים 'הם והמונם' ולא 'ראשי השלטון'. זה צבא ישראל ששומר על עם ישראל. איך אפשר לקרוא לו במילים כאלה. בסגנון כזה לא היו מתבטאים לא הרב עובדיה ולא אף אחד מבניו שלא בכדי אף אחד מהם לא חתום על המכתב הזה. זו לא דרכו של הציבור החרדי. זה חילול השם. איך אפשר להתבטא כך על חיילי צה"ל?".

"אם חוששים שהבנים ישתנו, אפשר לדבר על זה אבל לא בצורה כזו של ניתוקים. הדברים מראים על עומק השבר גם בעולם החרדי וגם בעולם החרדי ספרדי, חוסר יחס ראוי לעם ישראל הקדוש לה' אלוקינו", אומר הרב אפרתי ומזכיר את מסירות הנפש של משה רבנו שהייתה על הרשעים שבעם ישראל, "כך רבנים צריכים לנהוג, בדרכו של משה רבנו ולא בדרך של קטרוג".

"הרב צבי יהודה ראה בעולם הישיבות ובצבא כנמצאים באותו צד. כולנו באים כדי להטיב עם האומה ולעשות את רצון ה'. לכן הסגנון והתוכן צריכים תשובה שלמה. כמו שהעולם החילוני צריך לשוב בתשובה על בן אדם למקום חלקנו צריכים לחזור בתשובה על סגנון הדיבור בבן אדם לחברו".

ואולי, שאלנו את הרב אפרתי, יש גם לרבני הציונות הדתית תרומה לכך שרבנים חרדים מגיעים לשפה כזו וליחס כזה כלפי הצבא והמדינה? אולי הביקורת החריפה על שירות משותף, על יחס לרבנות הצבאית ויחס לחייל הדתי מביאים את אותם רבנים למסקנה שאם כך נעשה לבני הציונות הדתית המבקשים להשתלב בעשייה הציונית, על אחת כמה וכמה יש להישמר על בני המגזר החרדי.

הרב אפרתי משיב: "העולם עמוק יותר מכפי שנראה בסקירה ראשונית. זה לא שחור ולבן. המציאות היא שהצבא נמצא במקום מורכב. יש בו הרבה אור והרבה קודש, זו מצוות עשה להתגייס, זו גם חובה לרשת את ארץ ישראל ולהגן על עם ישראל, ועם זאת יש קשיים ובעיות בחלק מהיחידות וביחידות שבהן יש בעיות של צניעות אסור להתגייס לשם, אבל יש הבדל בין זה לבין להגיד על כל הצבא ששם ה' מתנוסס עליו 'מהם ומהמונם'. כך לא התבטאו גדולי ישראל. מעולם לא קראתי תלמיד חכם מגדולי ישראל במגזר החרדי שמתבטא כך".

על ההתבטאויות שלמרות הכל נאמרו על ידי גדולי המגזר החרדי לאורך עשרות שנים כלפי הציונות הדתית וכלפי הציונות אומר הרב אפרתי כי אמנם ישנה מחלוקת בין הציונות הדתית לתלמידי החכמים במגזר החרדי, אבל "גם העולם החרדי וגדוליו הקפידו שלא להשתמש בשפה כזו על חיילי צבא ההגנה לישראל. יש כאן מחלוקת שהיא לשם שמים, ההתבטאויות היו על העמדה הרוחנית תרבותית של הציונות הדתית אבל לא כלפי חיילי צבא הגנה לישראל.

''יש מחלוקת בין הגדולים והרב צבי יהודה היה אומר שמחצית מגדולי ישראל היו בעד הציונות וחצי נגד, אבל איך אפשר להתבטא כך כלפי מי שמוסר את הנפש? אם אין הכרת הטוב? אין אהבה כלפי מי שמוכן למות כדי אפשר לנו להמשיך לחיות בשלווה? זה זועק לשמים. כפי שאנחנו מצפים שהעולם החילוני יחזור בתשובה, וכפי שאנחנו מצפים שהציונות הדתית תחזור בתשובה במה שיש בו בעיות, כך גם העולם החרדי צריך לחזור בתשובה מאמירות מהסוג הזה שלא נאמרו בעבר, במיוחד מכיוונם של רבנים ספרדיים שנקטו בדרך מכבדת, מחבקת ומבינה את עם ישראל ומחזירה אותו בתשובה בקצב הנכון. כולנו צריכים לחזור בתשובה".