חוק החינוך המיוחד אושר בוועדת השרים

הצעת חוק החינוך המיוחד אושרה בוועדת השרים לחקיקה ותוצמד להצעת חוק ממשלתית אשר תובא לדיון בקרוב.

חיים לב , ג' באדר תשע"ח

יעקב מרגי
יעקב מרגי
צילום: הלל מאיר/TPS

הצעת חוק החינוך המיוחד שיזם יו"ר ועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס), אושרה היום (א') בוועדת השרים לחקיקה ותוצמד להצעת חוק ממשלתית שאושרה אף היא ותובא לדיון בקרוב.

ההצעה קובעת כי תוקם ועדת אפיון אשר תקבע את צרכי הילד ובהתאם להם ייגזר הסל תקציבי של הילד אשר ילך עמו לכל מסגרת שיבחרו הוא או הוריו.

כן נקבע כי ועדה בין מקצועית במסגרת החינוכית בה ישובץ הילד תקבע בשיתוף עמו ועם הוריו את סל השירותים לו הוא זקוק ואת התכנית האישית שלו. זכות נוספת המוקנית במסגרת הצעה זו היא יום לימודים ארוך והארכת שנת הלימודים, זאת בכפוף לצרכי הילד.

חידוש נוסף בחוק, לראשונה נקבע כי הפלית ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת החינוכית מחמת המוגבלות הינה עבירה פלילית ומהווה אף עילה לשלילת רישיון המסגרת החינוכית על ידי מנכ"ל משרד החינוך.