לכולנו משמעות ממשית - לפרשת תצווה

איך מתחברים למארג אחד בגדי הכהנים, משמעויות החיים, קרבת ה', אמונה, המן, עמלק וחג הפורים המתקרב? מסתבר שהדברים אפשריים.

שמעון כהן , ח' באדר תשע"ח

תרגול קרבן פסח
תרגול קרבן פסח
צילום: יח"צ

בשיחתו השבועית לפרשת השבוע כורך המרצה והמטפל הרב ניסים אדרי את המשכן, הכהנים ולבושיהם, פורים ומחיית עמלק ליחידה אחת של תובנה:

ביסוד המשכן נמצאת השאלה אם ה' קרוב או רחוק ממני, כמה אני משמעותי בשבילו וכמה מה שסביבי משמעותי.

אנחנו קוראים בפסוק את המילים "השמים כסאי והארץ הדום רגליו". מהו ההדום של רגליו של ה' ומהו כבודו? עם ישראל הוא החלק החסר של כסא הכבוד, ההדום. אנחנו הכבוד של ה'. כל עניינו של המשכן נועד להבהיר עד כמה ה' קרוב אלינו ואת כבודו נוכח ומתגלה בישראל ובמשכן.

פרשת תצוה עוסקת משמעות המילה 'כבוד' ובכבוד השוכן במשפחת הכהונה, נציגי עם ישראל. המשכן הוא העולם בקטן, והכהנים הם עם ישראל בקטן. זו מעין תזכורת לימים שלעתיד לבוא, ימים שבהם העולם כולו יהיה משכן ועם ישראל יהיו כהני העולם. המשכן מעיד על כך שהעם הקטן ביותר, הנחות, זה שיצא ממצרים לאחר שנות עבדות הוא גדול ומכובד מכוחו של אותו כוח מיוחד שה' נותן בו.

הפרשה עוסקת גם בבגדי הכהנים שהם לכבוד ולתפארת. בדרך כלל הבגד מסתיר את הכבוד האמיתי של האדם והמילה 'בגד' מזכירה את המונח בגידה. האם ערכי האמתי מתחיל מהבגדים החיצוניים לי. התחפושת של פורים לועגת לכך, הבגדים לא מגדירים את האדם ואת מה שהוא באמת, אבל במקום שבו השכינה שורה והכבוד מגיע ממקום עמוק ואמיתי גם הבגדים נקראים כבוד.

כשהמקום של השראת שכינה נמצא בתוכנו זו עדות לכל באי עולם לכך שהכבוד נמצא והוא בנו עטוף בענני כבוד, אבל כשאנחנו בדרך, בגלות, העדות הופכת רק לזיכרון. יש מי שמטיל ספק בכבוד ובמשמעות שניתנו לנו, יש המפקפקים באמונה ובמשמעות שאנחנו נותנים לאירועים מושגחים והם מוגדרים כמקריות, אשר קרך בדרך. יש מי שירדוף אותנו ויתכחש למשמעות ולכבוד כי בעיניו אין לשום דבר בעולם משמעות, יש מי שהשנאה שלו אלינו היא מעבר לאנטישמיות, היא אובססיה. ראינו ופגשנו את עמלק וראינו שהוא קטלני והזיכרון ניצב מול העדות של משמעותנו וחשיבותנו.

משום כל זאת אנחנו מצווים לזכור מה עשה לנו עמלק. בפורים נתפלל 'הצילנו מקליפת המן עמלק', עמלק הוא לא רק פצצות וחרבות אלא גם מחשבות בראש, כשבבוקר רוצים להמשיך לישון כי אולי אני לא משמעותי וכל מה שיקרה לי היום אינו משמעותי, אבל זו רק מחשבה וניתן וצריך להתרגל למחשבות של אמונה, מחשבות של אמונה והשגחה. לכל אדם ולכל דבר יש משמעות, לכל מה שקורה יש משמעות גדולה והכול מושגח.