הסתלק מן הספק

הרב שמואל רסקין - שליח חב"ד לבודפשט ורב הקהילה הישראלית בעיר, מפרסם בכל יום חמישי "פוסט שבועי". הנה הפוסט לפרשת "תצוה".

הרב שמואל רסקין , ח' באדר תשע"ח

הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

מספרים על אדם שרכש טופס הגרלה בלוטו, עבור הגרלה ענקית של 100 מיליון. ההגרלה התקיימה, אך במקום לבדוק אם הטופס שלו זכה, נמנע האיש מלבדוק את טופס ההגרלה.

שאלו אותו: אם אתה רוצה לזכות, למה אינך בודק; ואם אינך רוצה לזכות, למה קנית?

השיב האיש: פשוט מאוד. כל זמן שלא בדקתי, יש ספק אולי זכיתי ואני עשיר גדול. אם אבדוק, מירב הסיכויים שיתברר שלא זכיתי, ואז יתגלה בוודאות שאני עני גדול. אני מעדיף להישאר ספק עשיר מאשר ודאי עני, ולכן אינני הולך לבדוק אם זכיתי....

בשבת זו שקודם חג-הפורים מוציאים אנו ספר-תורה נוסף וקוראים בו את "פרשת זכור": "זכור את אשר עשה לך עמלק".

עמלק, זהו העם שהעיז להלחם עם אבותינו בצאתם ממצרים, ובכך הפיג במקצת את פחד שאר האומות מישראל. משלו חכמים את הדבר לאמבטיה רותחת שבא בן בלייעל וקפץ לתוכה, שעל-אף שנכווה - קררה, בני-ישראל נמשלו לאותה אמבטיה רותחת, באש האהבה לה' שהכול פוחדים מזרועו הארוכה. בא עמלק, קפץ לתוכה ועל-אף שנכווה - שכן ספג מהלומה קשה במלחמה - קרר את פחד האומות.

עמלק זה, אותו אנו מצווים למחות, איננו רק הגזע העמלקי וזרעו הגשמי, אלא גם ה'עמלק' הרוחני שבנו. כשם שהעם העמלקי של אותם ימים היה זה שבא והטיל ספקות בריבונותו של הקב"ה, כך גם אותו יצר-הרע המטיל ספקות בלבו של היהודי - 'ספק' בגימטריא 'עמלק' (240) - ומקרר את החום וההתלהבות לכל דבר שבקדושה, אף אותו מצווים אנו למחות ולדחות מקרבנו כל גילוי של ספקנות מהסוג הזה של עמלק, ואף זאת יש לקיים בכל יום, ואף בכל רגע, מימות השנה.

יהי רצון שתמיד נעבוד את ה׳ בשמחה ובהתלהבות, ונזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ממש .

שבת שלום ומבורך
הרב שמואל רסקין
בית חב״ד קרן אור בודפשט