'בזכות הראי"ה ניצל אבא מחבל התליה'

רב מועצת חבל יבנה מסכם ביקור בבית הרב קוק ומזכיר את התרגשותו המיוחדת במקום לנוכח הצלת אביו ממוות בזכות פניית הראי"ה.

שמעון כהן , י' באדר תשע"ח

בזכותו. הראי"ה קוק
בזכותו. הראי"ה קוק
רישום: שמעון כהן

הרב אליהו סלומון, רב המועצה האזורית חבל יבנה, סיכם במכתב תודה ל'בית הרב' ביקור שקיים במקום, ובמכתבו הזכיר את הקשר המיוחד בין אביו, הרב דוד סלומון, לראי"ה קוק שמכתב שכתב הציל אותו ממוות.

במכתבו לרב פריד כתב הרב סלומון על התפילה שקיים בבית הרב: "לי באופן אישי ההתרגשות הייתה מיוחדת ועוצמתית מאחר ואבי זצ"ל היה מתלמידיו של הרב זצ"ל.. ואני מניח שאתם יודעים את הסיפור של הצלתם מחבל התלייה יחד עם הרב שאול ישראלי...".

סיפורו של הרב סלומון האב החל בחרקוב, שם נולד לרב העיר, הרב אברהם ישראל משה סלומון, ולציריל, בתו של ראש ישיבת ראדין, הרב משה לנדינסקי. בצעירותו מנע השלטון הקומוניסטי לימוד בישיבות רוסיה ואוקראינה והוא נאלץ לעבור למינסק, שם למד במחתרת. באותה תקופה הכיר את מי שלימים היה לראש ישיבת מרכז הרב, הרב שאול ישראלי זצ"ל, עמו למד בחברותא, והרב משה צבי נריה זצ"ל.

בתקופה זו נעצרה חבורת הלומדים על ידי בלשי הנ.ק.וו.ד. ולאחר חקירה שוחררו. חקירה זו הביאה את הרב ישראלי ואת הרב אברהם שדמי להחליט כי יברחו מפולין. ליוזמה זו מצטרף הרב סלומון. יחד פנו לרב יעקב קלמנס וביקשו את עצתו. ב'גורל הגר"א' שערך עבורם עלה הפסוק "פנו וסעו לכם ובאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד נהר הגדול נהר פרת". עבורם היה בכך אישור ליציאה לדרך.

על מנת להסוות את צעדיהם במעבר הגבול עם פולין העוטה שלג נעטפו בסדינים לבנים, ואולם על אף שנמלטו משומרי הגבולות הסובייטיים נלכדו בידי מקביליהם הפולנים שהעבירו אותם למעצר.בפני השלטונות הפולנים עמדה האפשרות להשיבם לידי מקביליהם הסובייטים, כלומר גזר דין חמור על ניסיון הבריחה, אך לבקשתם אושר להם לפעול עלמנת להשיג רשיונות עליה לארץ ישראל לקראת הליך גירושם מפולין.

על מנת להשיג את הרשיונות פנו לראי"ה קוק, פרסו את מצוקתם בפניו ואת הסכנה המרחפת מעליהם. התקופה הייתה תקופת 'הספר הלבן' והסרטיפיקטים היו מועטים. הרב קוק פנה לנציב העליון וביקש עבורם את האישורים. הנציב נעתר לבקשה ולאחר הגעת האישורים לפולין השלושה שוחררו ממעצרם וגורשו לארץ ישראל.

את דאגתו זו של הראי"ה לאביו, הרב דוד סלומון, הזכיר הרב אליהו סלומון במכתבו לרב פריד. בבית הרב מספרים כי בימים אלו אותר מכתב של הראי"ה ובו הוא מתייחס לרב סלומון שעשה את צעדיו הראשונים בארץ ישראל של אותם ימים. הרב סלומון החליט לצאת בעקבות רבו ולקיים מעין מסע מושבות אישי יחד עם חברו, וכך כותב הרב קוק במכתבו:

לכבוד אחינו היקרים במושבות ובקבוצות ארץ הקודש

שלום וברכת החג הקדוש זמן חירותינו הבא עלינו לטובה

אחיי החביבים הרב יעקב זולדק והרב דוד סלומון שניים נעולים ומצויינים מבני ישיבתנו, צעירים גאוניים בכשרונותיהם המקרימים וברגשי לבבם הטהור לאהבת האומה תחייתה ובניינה יוצאים הם כעת לבקר ולסייר את המקומות של ישובנו המתחדש נעים לי להביע על ידי חביבי לבבי ואמוני רוחי אלה שהשתולים בחצרות ה' לתורה ולתהודה לישראל את רגשי חיבתי וברכתי לכם אחיי הבונים את שממות ארץ חמדתינו ובטוח אני ברגשותיכם העדינים שתקבלו את האורחים החביבים והנעלים הללו ברגשי אחווה כבוד וידידות נאמנה.

במשך ארבע שנים למד הרב סלומון בישיבת מרכז הרב. הרב חרל"פ הוא שהסמיכו לרבנות ולימים שימש כרב עין גנים וכפר אברהם שהפכו בהמשך לחלק מפתח תקווה.