הממשלה אישרה: פחות פושעים יגיעו לכלא

הממשלה אישרה תכנית כוללת להרחבת מקומות הכליאה, במקביל להרחבת הפתרונות החלופיים שימנעו את הצורך בכליאה במקרים שונים.

ערוץ 7 , י' באדר תשע"ח

ארכיון
ארכיון
צילום: דוברות שב''ס

הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעת משרד האוצר ומשרד המשפטים לקדם את שדרוג מערך הכליאה והרחבת מרחב המחיה בבתי הסוהר.

ההחלטה כוללת גם את יעול מדיניות הענישה ושיקום אסירים בישראל, במטרה לתת מענה לצפיפות הקיימת בבתי הסוהר.

בהחלטה זו הוחלט בין היתר, להרחיב את מקומות הכליאה באמצעות בנייה וריווח וכן לצמצם את אוכלוסיית העצורים והאסירים.

מהלך משולב זה כולל בנייה משמעותית של מתקני הכליאה חדשים וקידום מהלכים מגוונים בתחום מדיניות הענישה בישראל והשלמתם צפויה להביא לצמצום הצפיפות בבתי הסוהר.

המענה מורכב משני מהלכים, האחד, בנייה שיפוץ וריווח של מתקני כליאה. מהלך זה עתיד להביא בתוך תשע שנים להוספתם של כ-4000 מקומות כליאה חדשים בשטח מינימלי של 4.5 מטר לאסיר. המהלך השני, כולל שינוי במדיניות הענישה בדרך של צמצום השימוש בעונשי מאסר, במצבים שנמצא שאין הכרח בכך על מנת להשיג את תכליות הדין הפלילי, מהלך זה צפוי להפחית את כמות האסירים הפליליים בכ- 2000 נוספים. מענים אלו יאפשרו להביא לצמצום היקפי הכליאה ובכך יסייעו להרחיב את שטח המחיה לאסיר. ההערכה היא כי יישומם המלא והטמעתם של כלל מהלכים אלו עתיד להביא להפחתת הצפיפות בבתי הכלא בשיעור של כ-6000 אסירים. ההחלטה נותנת מענה לפסק דין של בג"צ בנושא.

החלטת הממשלה כוללת הרחבת השימוש באמצעי ענישה חלופיים בדרך של הארכת תקופת המאסר אותה רשאי בית המשפט להמיר למאסר שירוצה בעבודות שירות, הרחבת סמכות נציבות בתי הסוהר לשחרור מוקדם של אסירים, הרחבת השימושים בשחרור מנהלי, וכמו כן, הרחבת מערך בתי המשפט הקהילתיים.